Hogeschool naar overzicht

Marnix Academie

De kerntaak van de Marnix Academie is het ondersteunen van scholen in het protestants-christelijk onderwijs bij opleiding en ontwikkeling. Daarvoor verzorgen wij lerarenopleidingen op bachelor- en masterniveau, bieden wij mogelijkheden voor voortgaande professionalisering van onderwijsgevenden, directies en schoolbesturen en leveren wij diensten aan scholen via advisering en ondersteuning.

Onze hogeschool kan worden getypeerd als een open christelijke instelling die samenhang wil realiseren tussen levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten. De Marnix Academie hanteert bekwaam, betrokken en bevlogen als sleutelbegrippen. (Bron)
 


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector