Hogeschool naar overzicht

Aeres Hogeschool

Talent voor groei, dat is waar wij voor staan. Onze geschiedenis ligt in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld, met natuurlijk talent voor duurzaam handelen. 

Aeres Hogeschool staat midden in de samenleving. Een samenleving die complex is, veel uitdagingen kent en ambities heeft. Om aan die samenleving bij te dragen, sluiten wij aan bij de Sustainable Development Goals.

We zijn onderdeel van Aeres Groep, een groene kennisinstelling die zich toelegt op onderwijs, onderzoek en diverse commerciële activiteiten.

(Bron


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector