Hogeschool naar overzicht

Hogeschool van Amsterdam

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

De visie bestaat uit vier pijlers; student, kennisinstelling, samenwerken en Amsterdam.

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector