Hogeschool naar overzicht

Hogeschool van Amsterdam

Het zijn dé grote maatschappelijke onderwerpen: duurzaamheid, digitalisering en diversiteit. De HvA ontwikkelt in nauwe samenwerking met organisaties en bedrijven nieuwe kennis over deze onderwerpen. Zo werken studenten, docenten, onderzoekers en externe partners samen aan oplossingen voor morgen. Dat is nou Creating Tomorrow. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector