Hogeschool naar overzicht

ArtEZ University of the Arts

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze - in samenwerking met anderen - maatschappelijk betekenis te geven. Zij zijn voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.

Kunst krijgt bij ArtEZ ruimte om van betekenis te zijn voor anderen: voor individuen, groepen en organisaties. ArtEZ acht zich mede verantwoordelijk voor een aantrekkelijk en stimulerend cultureel klimaat en voor de culturele infrastructuur in Oost Nederland en in het bijzonder haar vestigingsplaatsen Arnhem, Enschede en Zwolle. 

Er bestaat een spanning in hetgeen van kunstonderwijs wordt gevraagd. Vragen van maatschappij of werkveld zijn soms gericht op kortstondige trends of directe praktische toepasbaarheid. De uitvoeringspraktijk is uiteindelijk echter gebaat bij het stimuleren en borgen van de eigenheid en autonomie van een student. Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van het kunstenaarschap en zijn een noodzakelijke voorwaarde voor werkelijk vernieuwende kunst. In dit spanningsveld verzorgt ArtEZ onderwijs. 

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector