Hogeschool naar overzicht

Windesheim

De missie van hogeschool Windesheim is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardenvolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

We zien het als onze maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontplooien.

Onze missie en maatschappelijke opdracht vertalen zich in de volgende drie ambities:

  1. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is;
  2. Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving;
  3. We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen.

Deze drie ambities bepalen de koers voor de komende jaren. Ondertussen blijven we dagelijks werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, ons onderzoek en onze dienstverlening. Wij gaan onze ambities stapsgewijs, en in samenspraak met studenten, medewerkers, werkveld en andere externe stakeholders, realiseren.

Bron


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector