Hogeschool naar overzicht

Windesheim

Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling. Een instelling die ook op lange termijn waarde wil creëren voor studenten, medewerkers, beroepenveld en maatschappij. Waarde creëren voor de regio, voor Nederland en internationaal.

Studenten ontwikkelen zich tot verantwoordelijke, waarde(n)volle professionals. Professionals die handelen vanuit een visie op goed burgerschap waarbij bewust wordt omgegaan met waarden en normen; persoonlijke, institutionele en wettelijke. De hogeschool is continu op zoek naar verbetering. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Kwaliteit is voor de medewerkers geen toevallige uitkomst, maar een logisch gevolg van de beheersing van het proces en van afstemming met de omgeving. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Studenten, organisaties waar we mee samenwerken en de nationale en internationale omgeving profiteren daarvan.

We geloven in de kracht van het verschil.  Kunnen omgaan met diversiteit (verschil in achtergrond, opleiding, waarden, cultuur en overtuigingen) versterkt de kwaliteit van het professionele handelen. Zowel binnen de organisatie als binnen de studie wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en resultaatgericht te werken. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector