Hogeschool naar overzicht

Windesheim

De missie van onze hogeschool is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving. Dat doen wij door het opleiden van waardevolle professionals en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

We durven te vernieuwen, het bestaande ter discussie te stellen en zijn nieuwsgierig hoe het beter kan. We delen onze kennis en zijn gericht op samenwerking. We hebben oog voor elkaar en zijn betrokken op de samenleving.

We zien het als onze maatschappelijk opdracht om iedereen die daarvoor het talent heeft, de mogelijkheid te bieden op onze hogeschool hoger onderwijs te volgen. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd. Elke student met talent verdient de kans zich ten volste te ontwikkelen.

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector