Hogeschool naar overzicht

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool is een netwerkhogeschool die in samenwerking met partners uit het beroepenveld jonge mensen opleidt tot professionele wereldburgers. Daarbij onderscheidt onze hogeschool drie profileringsthema’s of zwaartepunten: ondernemerschap en innovatie in een tijdperk van globalisering, goed bestuur voor een veilige wereld en kwaliteit van leven: technologie voor gezondheid. De zwaartepunten zijn verankerd in de organisatie. De activiteiten, die in het kader van deze drie zwaartepunten zijn ondernomen, zijn ingebed in de faculteiten van De Haagse Hogeschool.(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector