Hogeschool naar overzicht

HZ University of Applied Sciences

Gandhi heeft ooit gezegd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”. Vanuit die gedachte ziet de HZ het als haar taak om met vernieuwend onderwijs en onderzoek bij te dragen aan een betere wereld. Met ‘beter’ bedoelen wij in dit verband vooral ‘duurzamer’. Want als de wereld van dit moment één uitdaging heeft waar onderwijs en onderzoek een rol in kunnen spelen, dan is het wel verduurzaming.

Op welke wijze kunnen onze studerenden en professionals in relatie met bedrijven, instellingen, overheden en burgers bijdragen aan een betere samenleving? Met die vraag willen we aan de slag. Lees er meer over in ons Instellingsplan.

(Bron)