Hogeschool naar overzicht

HAN University of Applied Sciences

De maatschappelijke opdracht (missie) van de HAN is helder: studenten op een hoog niveau opleiden en beantwoorden aan de vraag naar hooggeschoolde, innovatieve en ondernemende mensen.

Het is daarbij onze overtuiging dat dit doel het beste gediend is met wat wij 'onderwijsleergemeenschappen' noemen. We willen ons onderwijs meer en meer organiseren in voor de studenten herkenbare entiteiten en in gebouwen en een omgeving die de identiteit uitstralen van het beroep waar we voor opleiden. Dat gaat het best met docenten en medewerkers die de ruimte voelen om eigenaar van het onderwijs te zijn en mee vormgeven aan die eigen identiteit.

Onze onderwijsprogramma’s zijn zo ingericht, dat als onze studenten 'afzwaaien', ze met kennis en kunde toegerust zijn om als onderzoekende, ondernemende beroepsbeoefenaren zichzelf een mooie toekomst te bezorgen én innovatieve bijdragen te leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de samenleving. Dat is onze wettelijke plicht en we voelen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij zoeken we de goede wisselwerking met de student.

Wij organiseren de onderwijsleergemeenschap, ontwerpen een uitdagend en voldoende intensief programma, nodigen onze medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen en bieden onderwijs dat studenten een optimale kans geeft op een goede toekomst, doordat we daar met werkgevers goed over gesproken hebben.

We vragen van studenten inzet, eigen verantwoordelijkheid en de wil om ook het beste uit zichzelf te halen. We bieden aanvankelijk structuur, maar willen dat studenten op enig moment het heft in eigen hand nemen. Onderzoek hoort bij ons en krijgt een natuurlijke plek in wat we doen. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector