Hogeschool naar overzicht

Iselinge Hogeschool

Iselinge Hogeschool is bescheiden van omvang, maar ambitieus wanneer het gaat om het realiseren van een eigen onderwijsvisie en een eigen kenniscentrum in het oosten van het land. We vinden het daarbij leuk om een beetje eigenwijs te zijn, onze eigen koers te varen als het ware. Eigenwijsheid past ook bij het leraarschap, maar leraarschap betekent ook dat je wijs moet zijn.

Wijs in alle aspecten van het primair onderwijs in Nederland. Wijsheid wil ook zeggen dat we op hoog niveau kennis in huis willen halen. De kennis die nodig is om het onderwijs toekomstbestendig te kunnen houden. Dat betekent niet dat wij het alleen willen doen. Integendeel, onderwijs is van samen. Samen met docenten, studenten, kinderen, medewerkers, decanen, scholenveld, schoolbesturen, alumni en alle andere betrokkenen.

Wij zijn er absoluut van doordrongen dat je dat alleen kunt doen door alle lagen van het onderwijs slim met elkaar te verbinden en slim te combineren. En werken betekent domweg dat er ook nog gewerkt moet worden. Werken staat voor onze beroepsgerichte hogeschool. Met passie en met inzet voor het leraarschap en dus voor de kinderen en de wereld. Het werkt! (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector