Hogeschool naar overzicht

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert onze hogeschool onderwijs, verzorgd door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld.

Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de toekomst van Hogeschool Van Hall Larenstein en een leidraad voor onze beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Het plan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van veel partners, studenten, alumni en HVHL-collega’s.

In essentie gaat het over 4 transities, broodnodige veranderingen, die cruciaal zijn voor een toekomstbestendige wereld. Aan die transities leveren wij in samenwerking met het werkveld en de overheid, een belangrijke bijdrage. Daarmee staan we voor een heel mooie en geweldige opgave die we de komende tijd samen vormgeven.

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector