Hogeschool naar overzicht

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van de (Noord-) Nederlandse kennissamenleving vanuit een Europees perspectief. Dat doet de hogeschool door studenten op te leiden tot innovatieve professionals, door het beroepsniveau van werkenden te verhogen, door bedrijven en instellingen te helpen met praktijkgericht onderzoek, door aan te sluiten bij de sterke punten van de regio en door samenwerking te zoeken met internationale partnerinstellingen.

Hanzehogeschool Groningen biedt complete opleidingen in vier domeinen: het domein mens en maatschappij (gezondheidszorg, welzijn, sport en educatie), het economische domein,
het technische domein en het domein van de kunsten. Wij focussen daarbij op twee zwaartepunten: Energie en Healthy Ageing. Onderwijs en onderzoek in de vier domeinen worden zo veel mogelijk verbonden met die twee strategische thema’s. De focus op excellentie en ondernemerschap versterkt dit profiel. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector
Sector