Hogeschool naar overzicht

Hogeschool Rotterdam

Aan Hogeschool Rotterdam studeren ruim 32.000 studenten. Meer dan 80 procent van deze studenten komt uit Rotterdam en de directe omgeving. De Rotterdamse regio is, als meest verstedelijkte gebied van Nederland en met de grootste haven van Europa, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Het is onze taak om studenten in een uitstekende uitgangspositie te brengen voor een succesvolle loopbaan. Vooral in een tijd waarin economische groei niet meer vanzelfsprekend is en veel professionele functies en instituties in onrustig vaarwater verkeren. We doen dit door kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan te bieden.

Iedere student met een diploma van Hogeschool Rotterdam kan trots zijn en mag zich verzekerd voelen van een gedegen opleiding. Wij willen de kwalitatief beste hogeschool van de Randstad worden. Dat is nodig voor alle studenten die zich bij ons inschrijven en dat is nodig voor de arbeidsmarkt. Nergens anders in Nederland is de kloof tussen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en vraag naar hoogopgeleiden zo groot als in Rotterdam.

De waarde van onze afgestudeerden voor de beroepspraktijk is een toetssteen voor de kwaliteit van onze opleidingen. We leiden op tot vakkundige, onderzoekende en weerbare professionals. Eigenschappen die voor zowel het huidige als toekomstige werkveld van groot belang zijn. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector