Hogeschool naar overzicht

Hogeschool der Kunsten Den Haag

De Hogeschool der Kunsten Den Haag is de overkoepelende organisatie van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium.

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is de faculteit Muziek en Dans en de KABK is de faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving. De faculteiten KABK en KC verzorgen gezamenlijk de Interfaculteiten ArtScience en de School voor Jong Talent. De dagelijkse leiding van de Hogeschool berust bij het College van Bestuur. Naast het College van Bestuur is er een Raad van Toezicht. (Bron)

Koninklijk Conservatorium
Kunst is van onschatbare waarde, zowel intrinsiek als voor een leefbare wereld. De Hogeschool der Kunsten draagt daaraan bij door kunstenaars op te leiden die een inspirerende en leidende rol kunnen spelen in de creatie, ontwikkeling, uitvoering en innovatie van de kunsten in een internationale context. (Bron)

Royal Academy of Art (KABK)
Op de KABK worden studenten opgeleid tot zelfstandige en zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers die een onderzoekende mentaliteit verbinden aan een onderscheidend conceptueel en beeldend vermogen die met authentiek, diepgravend werk een rol van betekenis spelen in de discipline en de maatschappij. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector