Hogeschool naar overzicht

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten zijn op 1 januari 1990 gefuseerd tot de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans. Sinds medio 2010 heeft de Hogeschool de naam Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het Koninklijk Conservatorium (KC) is de faculteit Muziek en Dans en de KABK is de faculteit Beeldende Kunsten en Vormgeving. De faculteiten KABK en KC verzorgen gezamenlijk de Interfaculteiten ArtScience en de School voor Jong Talent. De dagelijkse leiding van de Hogeschool berust bij het College van Bestuur. Naast het College van Bestuur is er een Raad van Toezicht. (Bron)

Koninklijk Conservatorium
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland. Het betekent studeren aan een muziek- en dansinstituut dat al decennia lang garant staat voor topkwaliteit waar internationale topmusici en -(ex-)dansers lesgeven en waar traditie en ambacht onlosmakelijk zijn verweven met experiment en vernieuwing.

De primaire doelstelling van het Koninklijk Conservatorium is jonge talenten de hoogste artisticiteit, technische/ambachtelijke vaardigheid en veelzijdigheid bij te brengen om te kunnen functioneren in de veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving.

Het Koninklijk Conservatorium presenteert zich als centrum voor onderwijs, onderzoek en productie. Deze krachtige driehoek van elementen vormt het DNA van ons instituut. (Bron)

Royal Academy of Art (KABK)
The Royal Academy of Art (KABK) in The Hague prepares students to become self-aware artists and designers who make a significant contribution to their discipline and to society with their passion, profundity and experimental attitude. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector