Hogeschool naar overzicht

Driestar hogeschool

Het onderwijs bij Driestar hogeschool is gebaseerd op het christelijk-reformatorische gedachtegoed. We geloven dat God de Bron is van ons leven, onze kennis en wijsheid. Bij al onze lerarenopleidingen staat daarom christelijk leraarschap centraal: wat is een goede christelijke leraar en hoe geef jij dat vorm in de klas? Ook bij de andere opleidingen leer je om aan je toekomstige beroepstaken invulling te geven vanuit christelijk perspectief. Als je bij ons studeert, merk je dat persoonsvorming voor ons belangrijk is: hoe jij jouw gekregen talenten leert kennen en besteden tot eer van God in het begeleiden van kinderen en jongeren.

Ons onderwijs is praktijkgericht. Door nauwe samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs, maar ook diverse (jeugd)zorginstellingen leer je niet alleen in de hogeschool, maar ook in de praktijk tijdens de stages. 

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector