Hogeschool naar overzicht

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving, dat voorziet in de behoeften:

  • van studenten vanuit specialistische en brede opleidingen;
  • van het beroepenveld door voldoende hoogwaardig opgeleide HBO-professionals;
  • aan toepassingsgericht onderzoek en advies voor het bedrijfsleven;
  • aan praktijkgerichte trainingen en cursussen voor (werkenden in) het bedrijfsleven.

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector