Hogeschool naar overzicht

HAS green academy

Met ingang van september 2022 heeft HAS Hogeschool een aangepaste naam: HAS green academy. Deze naam bekrachtigt de beweging die de HAS maakt naar een toekomst als hét expertisecentrum voor de sector agro, food en leefomgeving in Zuid-Nederland. 

De grootte en complexiteit van de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving vragen om nieuwe antwoorden en nieuwe oplossingen. De HAS zoekt als verkenner van, voor én met de groene sector actief naar verbinding én kansen met een focus op het gezonder maken van onze omgeving met voldoende gezond voedsel.

Onze aangepaste naam onderschrijft dit. HAS green academy staat voor beweging, voor vooruitgang. Academy staat daarbij voor een plek om te leren, te onderzoeken, met elkaar van gedachten te wisselen en tot nieuwe perspectieven en invalshoeken te komen. Voor praktijkgericht onderzoek, lokaal en (inter)nationaal ondernemerschap. Daarmee sorteren we voor op nieuw te ontwikkelen onderwijsvormen als associate degrees, professional doctorates, masters en microcredentials. 

(Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector