Hogeschool naar overzicht

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 29.000 studenten en ruim 2.400 medewerkers. Avans is een van de grotere hogescholen in Nederland. Avans heeft locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Deze kennisinstituten werkten toen al nauw samen onder één College van Bestuur.

Visie
Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wat we doen en door hoe we het doen. Dat doen we allemaal: onze studenten, onze alumni en onze medewerkers. Wij dagen onze studenten uit. Helpen hen om het maximale uit zichzelf te halen. Zich te ontwikkelen tot personen die een duurzame bijdrage leveren aan de complexe samenleving waarin zij leven en gaan werken.

Wij leveren een structurele en leidende bijdrage aan de kennisontwikkeling en -deling op de thema’s waar de regio zich in specialiseert en ontwikkelt. Bij elke keuze maken we een bewuste afweging waarin de aspecten toekomstgericht, leefbaar en rechtvaardig een rol spelen.

Ambitie
In de Ambitie 2020 beschrijven we hoe we de komende jaren het verschil gaan maken. Het verschil maken begint in het onderwijs. (Bron)


Verzorgt opleidingen in de sector(en):

Sector
Sector
Sector