Hogescholen

Momenteel studeren aan de 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland bijna een half miljoen studenten. Twee op drie studenten in het hoger onderwijs volgen een hogere beroepsopleiding (hbo). Meer dan 55.000 mensen vallen onder de door de Vereniging Hogescholen afgesloten cao-hbo. Daarnaast kent de Vereniging Hogescholen twee geassocieerde leden.