Actualiteit

Verkiezingsinzet Kenniscoalitie: duurzaam investeren in kennis en talent cruciaal voor toekomstbestendig Nederland

In de vandaag gepubliceerde verkiezingsinzet roept de Kenniscoalitie het volgende kabinet op om te blijven investeren in kennis en innovatie. Kennis en voldoende talent zijn immers cruciaal voor het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen, onze toekomstige brede welvaart en strategische autonomie. Als deelnemer aan de Kenniscoalitie ondersteunt de Vereniging Hogescholen deze gezamenlijke oproep. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Deze verkiezingsinzet sluit goed aan bij het onlangs gepubliceerde verkiezingsmanifest van de Vereniging Hogescholen. Praktijkgericht onderzoek is nu al van grote waarde. Hogescholen zijn een motor voor vernieuwing van de beroepspraktijk in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties. Voor nog meer impact zijn blijvende investeringen onontbeerlijk.”

Nederland al goed op weg, nu doorzetten
Nederland is nu op de goede weg met structurele en tijdelijke middelen, bijvoorbeeld uit het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap en het  Nationaal Groeifonds. Deze investeringen hebben al gezorgd voor meer praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. De benodigde transities in de maatschappij vragen immers om gericht onderzoek dat over de grenzen van vakgebieden heen kijkt én de maatschappij actief betrekt. Bovendien is voor de versterking van de productiviteit en innovatiekracht van het mkb meer samenwerking met het toegepast en praktijkgericht onderzoek essentieel.

Oproep Kenniscoalitie
De Kenniscoalitie roept de politiek op om vast te houden aan de ambitie om in 2030 3% van het BBP te besteden aan onderzoek en innovatie en vraagt concreet om: 

  • Het voortzetten van het Nationaal Groeifonds
  • Het structureel maken van het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap (na 2030). 
  • In te zetten op een ambitieus Europees onderzoeks- en innovatiebeleid met bijbehorend budget 
  • Te zorgen voor een betere uitwisseling en doorvertaling van kennis naar de maatschappij.

Kenniscoalitie
De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld en bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie). 

De verkiezingsinzet is hieronder te downloaden.