Actualiteit

Verkiezingsmanifest Vereniging Hogescholen 2023:

Verkiezingsmanifest: Investeer in talent voor de innovatie van Nederland

De Vereniging Hogescholen heeft haar belangrijkste standpunten gedeeld met de commissies van politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s schrijven voor de verkiezingen van 22 november. Deze standpunten zijn gebundeld in het verkiezingsmanifest ‘Investeer in talent voor de innovatie van Nederland’. 

Nederland heeft niet genoeg arbeidskrachten om zijn ambities waar te maken. Het piept en het kraakt, in bijvoorbeeld de zorg, het basisonderwijs, de woningbouw en de ICT. Ook de economie en maatschappelijke uitdagingen als verduurzaming ondervinden nadelen. Dit kan en moet anders.

Hogescholen dragen bij aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking en zijn zo een motor voor talentontwikkeling. De Vereniging Hogescholen pleit daarom voor het goed benutten van de talenten van alle jongeren en ook gerichte om-, na- en bijscholing. Hiervoor is van alle partijen een investering in het hbo hard nodig. Voor alle regio's zijn hogescholen essentieel. Ze zorgen dat er professioneel talent beschikbaar is in iedere regio. Bijkomende voordelen van hogescholen in alle regio's: meer voorzieningen, versterking van de economie en verbetering van de brede welvaart.

Toekomstbestendig hbo
In het verkiezingsmanifest worden de volgende voorstellen gedaan om de kansen die het hbo biedt beter te benutten en zo bij te dragen aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking:

  1. Zorg voor een helder onderscheid tussen wat je kunt leren in het mbo, hbo en de universiteiten voor instandhouding van goed onderwijs dat aansluit bij wat maatschappelijk nodig is;
  2. Maak van het leven lang ontwikkelen (LLO) een wettelijk verankerde kerntaak van publiek bekostigde instellingen (mbo-hbo-wo);
  3. Maak extra middelen vrij voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, om zo nieuwe kennis te vergaren die bij kan dragen aan oplossen van maatschappelijke problemen;
  4. Continueer en faciliteer de bijdrage die hogescholen nu leveren aan het studentenwelzijn en aan de extra ondersteuning die nu geboden wordt om te voorkomen dat studenten uitvallen.

In het verkiezingsmanifest staan bovenstaande punten nader uitgewerkt en zijn deze voorzien van een financiële onderbouwing. Het verkiezingsmanifest is hieronder te downloaden.


Lees ook het opinieartikel van VH-bestuurslid Anka Mulder in De Volkskrant (8 augustus 2023). 

Gerelateerd

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Gelijke kansen voor hogeschoolstudenten

Article

Hogescholen zien het als hun publieke opdracht om de professionele kant van het hoger onderwijs in de toekomst volwaardig invulling te geven op álle niveaus van 5 tot en met 8. Dat willen ze doen voor zowel initieel als postinitieel onderwijs, met praktijkgericht onderzoek en in nauwe relatie met de regio waarin ze opereren. Uiteindelijk moet dat uitmonden in gelijke ontplooiingskansen voor álle studenten. Dat is de inzet van de Vereniging Hogescholen voor de komende tien jaar.

Lees meer