Actualiteit

Verkiezingsmanifest Vereniging Hogescholen 2023:

Verkiezingsmanifest: Investeer in talent voor de innovatie van Nederland

De Vereniging Hogescholen heeft haar belangrijkste standpunten gedeeld met de commissies van politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s schrijven voor de verkiezingen van 22 november. Deze standpunten zijn gebundeld in het verkiezingsmanifest ‘Investeer in talent voor de innovatie van Nederland’. 

Nederland heeft niet genoeg arbeidskrachten om zijn ambities waar te maken. Het piept en het kraakt, in bijvoorbeeld de zorg, het basisonderwijs, de woningbouw en de ICT. Ook de economie en maatschappelijke uitdagingen als verduurzaming ondervinden nadelen. Dit kan en moet anders.

Hogescholen dragen bij aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking en zijn zo een motor voor talentontwikkeling. De Vereniging Hogescholen pleit daarom voor het goed benutten van de talenten van alle jongeren en ook gerichte om-, na- en bijscholing. Hiervoor is van alle partijen een investering in het hbo hard nodig. Voor alle regio's zijn hogescholen essentieel. Ze zorgen dat er professioneel talent beschikbaar is in iedere regio. Bijkomende voordelen van hogescholen in alle regio's: meer voorzieningen, versterking van de economie en verbetering van de brede welvaart.

Toekomstbestendig hbo
In het verkiezingsmanifest worden de volgende voorstellen gedaan om de kansen die het hbo biedt beter te benutten en zo bij te dragen aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking:

  1. Zorg voor een helder onderscheid tussen wat je kunt leren in het mbo, hbo en de universiteiten voor instandhouding van goed onderwijs dat aansluit bij wat maatschappelijk nodig is;
  2. Maak van het leven lang ontwikkelen (LLO) een wettelijk verankerde kerntaak van publiek bekostigde instellingen (mbo-hbo-wo);
  3. Maak extra middelen vrij voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, om zo nieuwe kennis te vergaren die bij kan dragen aan oplossen van maatschappelijke problemen;
  4. Continueer en faciliteer de bijdrage die hogescholen nu leveren aan het studentenwelzijn en aan de extra ondersteuning die nu geboden wordt om te voorkomen dat studenten uitvallen.

In het verkiezingsmanifest staan bovenstaande punten nader uitgewerkt en zijn deze voorzien van een financiële onderbouwing. Het verkiezingsmanifest is hieronder te downloaden.


Lees ook het opinieartikel van VH-bestuurslid Anka Mulder in De Volkskrant (8 augustus 2023). 

14 november 2023: Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat
Op maandag 14 november 2023 organiseren de landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten het Nationaal Hoger Onderwijsdebat 'De student kiest' op De Haagse Hogeschool. Meld je hier aan. 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Verkiezingsuitslag 2023: wees zuinig op onze hogescholen

Article

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bekend. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen roept de politiek nu op: wees zuinig op onze hogescholen. Investeer in onderzoek en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst van onze bijna half miljoen studenten, onze toekomstige studenten én voor de arbeidsmarkt in alle regio's.

Lees meer

Aankondiging: Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat op 14 november 2023

Article

Hoe gaan de politieke partijen om met het hoger onderwijs in hun partijprogramma's? Waarop leggen ze de nadruk als het gaat om de belangen van jou als student? In de komende weken barst de verkiezingsstrijd los. De landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten slaan daarom de handen ineen en organiseren op dinsdag 14 november 2023: het Nationaal Hoger Onderwijsdebat. 

Lees meer