Actualiteit

Verkiezingsmanifest Vereniging Hogescholen 2023:

Verkiezingsmanifest: Investeer in talent voor de innovatie van Nederland

De Vereniging Hogescholen heeft haar belangrijkste standpunten gedeeld met de commissies van politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s schrijven voor de verkiezingen van 22 november. Deze standpunten zijn gebundeld in het verkiezingsmanifest ‘Investeer in talent voor de innovatie van Nederland’. 

Nederland heeft niet genoeg arbeidskrachten om zijn ambities waar te maken. Het piept en het kraakt, in bijvoorbeeld de zorg, het basisonderwijs, de woningbouw en de ICT. Ook de economie en maatschappelijke uitdagingen als verduurzaming ondervinden nadelen. Dit kan en moet anders.

Hogescholen dragen bij aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking en zijn zo een motor voor talentontwikkeling. De Vereniging Hogescholen pleit daarom voor het goed benutten van de talenten van alle jongeren en ook gerichte om-, na- en bijscholing. Hiervoor is van alle partijen een investering in het hbo hard nodig. Voor alle regio's zijn hogescholen essentieel. Ze zorgen dat er professioneel talent beschikbaar is in iedere regio. Bijkomende voordelen van hogescholen in alle regio's: meer voorzieningen, versterking van de economie en verbetering van de brede welvaart.

Toekomstbestendig hbo
In het verkiezingsmanifest worden de volgende voorstellen gedaan om de kansen die het hbo biedt beter te benutten en zo bij te dragen aan een goed opgeleide wendbare beroepsbevolking:

  1. Zorg voor een helder onderscheid tussen wat je kunt leren in het mbo, hbo en de universiteiten voor instandhouding van goed onderwijs dat aansluit bij wat maatschappelijk nodig is;
  2. Maak van het leven lang ontwikkelen (LLO) een wettelijk verankerde kerntaak van publiek bekostigde instellingen (mbo-hbo-wo);
  3. Maak extra middelen vrij voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, om zo nieuwe kennis te vergaren die bij kan dragen aan oplossen van maatschappelijke problemen;
  4. Continueer en faciliteer de bijdrage die hogescholen nu leveren aan het studentenwelzijn en aan de extra ondersteuning die nu geboden wordt om te voorkomen dat studenten uitvallen.

In het verkiezingsmanifest staan bovenstaande punten nader uitgewerkt en zijn deze voorzien van een financiële onderbouwing. Het verkiezingsmanifest is hieronder te downloaden.


Lees ook het opinieartikel van VH-bestuurslid Anka Mulder in De Volkskrant (8 augustus 2023). 

14 november 2023: Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat
Op maandag 14 november 2023 organiseren de landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten het Nationaal Hoger Onderwijsdebat 'De student kiest' op De Haagse Hogeschool. Meld je hier aan. 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Article

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer