Actualiteit

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

De vorige cao liep tot 1 april 2023. Op grond van de Wet op de cao was deze cao stilzwijgend verlengd met maximaal een jaar. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er ligt een principeakkoord voor een nieuwe cao in het hbo, waar we wat mij betreft trots op kunnen zijn. De huidige inflatie raakt ook onze medewerkers in het hbo. Daarom zijn we tot het absolute uiterste gegaan om een gemiddelde loonsverhoging af te spreken van 10 procent. Met dit akkoord hebben we verder een afgewogen verzameling inhoudelijke afspraken gemaakt die passen bij de ontwikkelingen in onze sector. Zo is het goed te zien dat de professional doctorate een plek krijgt in de cao.”

Cao-partijen hebben daarnaast afspraken gemaakt over een breed scala aan onderwerpen, zoals de inschaling van docenten, waarmee een langlopende discussie is beslecht. Ook over het doorwerken na AOW-leeftijd en over de uitbreiding van het keuzemenu zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Het principeakkoord zal op 7 juli 2023 worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat wordt de cao formeel van kracht.

Vragen?

Neem contact op met Arnaud Stadermann, coördinator arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van hogescholen met individuele vragen kunnen daarvoor terecht bij hun eigen instelling.

Gerelateerd

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Onderhandelingen cao hoger beroepsonderwijs 2024-2025 van start

Article

Vandaag hebben de Vereniging Hogescholen en de vakbonden (AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs) hun voorstellenbrieven met elkaar uitgewisseld voor de nieuwe cao hoger beroepsonderwijs. In deze brieven staan verbetervoorstellen voor de cao hbo 2024-2025. De cao-partijen gaan de voorstellen nu bestuderen om zich voor te bereiden op de aankomende onderhandelingen.

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer