Actualiteit

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

De vorige cao liep tot 1 april 2023. Op grond van de Wet op de cao was deze cao stilzwijgend verlengd met maximaal een jaar. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er ligt een principeakkoord voor een nieuwe cao in het hbo, waar we wat mij betreft trots op kunnen zijn. De huidige inflatie raakt ook onze medewerkers in het hbo. Daarom zijn we tot het absolute uiterste gegaan om een gemiddelde loonsverhoging af te spreken van 10 procent. Met dit akkoord hebben we verder een afgewogen verzameling inhoudelijke afspraken gemaakt die passen bij de ontwikkelingen in onze sector. Zo is het goed te zien dat de professional doctorate een plek krijgt in de cao.”

Cao-partijen hebben daarnaast afspraken gemaakt over een breed scala aan onderwerpen, zoals de inschaling van docenten, waarmee een langlopende discussie is beslecht. Ook over het doorwerken na AOW-leeftijd en over de uitbreiding van het keuzemenu zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Het principeakkoord zal op 7 juli 2023 worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat wordt de cao formeel van kracht.

Vragen?

Neem contact op met Arnaud Stadermann, coördinator arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van hogescholen met individuele vragen kunnen daarvoor terecht bij hun eigen instelling.

Gerelateerd

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%. “Steeds meer studenten kiezen voor een master aan het hbo. Dat is een goede stap in het benutten van de talenten van alle jongeren en het bieden van gelijke kansen aan alle jongeren en voor het voldoen aan de belangrijke vraag van de arbeidsmarkt”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Deltapremie van €500.000 voor Janine Stubbe en Reint Jan Renes

Article

Lectoren Janine Stubbe van Codarts Rotterdam en Reint Jan Renes van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de winnaars van de derde editie van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun grensverleggende onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van onder meer podiumkunstenaars en de gedragspsychologie achter het maken van duurzame keuzes. Deze lectoren tonen aan dat hogescholen met hun onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer