Nieuws

Hogescholen presenteren onderzoeksambities: uitbouwen en verduurzamen

Het praktijkgericht onderzoek in het hbo heeft een duidelijke plek gekregen in het onderzoekslandschap van Nederland, maar het potentieel wordt nog niet ten volste benut. Dat is een van de conclusies van de strategische onderzoeksagenda hbo ‘Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller’ die gisteren is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het onderzoek zorgt ervoor dat nieuwe inzichten direct in ons onderwijs terechtkomen. Dat is essentieel, zo zorgt het hbo met praktijkgericht onderzoek ervoor dat het onderwijs goed blijft aansluiten op de snel veranderende (regionale) arbeidsmarkt. Daarnaast geeft praktijkgericht onderzoek een impuls aan de innovatie van het (regionale) bedrijfsleven. Voor de verdere verankering van het onderzoek in ons onderwijs is het belangrijk dat hiervoor een hogere en vooral ook structurele financiering komt.”

Lees het artikel

Hoger onderwijs: fysiek onderwijs essentieel, maar kabinet vraagt met CTB’s het onmogelijke

Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland. Het verplichten van een CTB beperkt ontegenzeggelijk de toegankelijkheid, terwijl het kabinet 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten eist. Daarnaast tellen de hogescholen en universiteiten samen honderden locaties en duizenden colleges en werkgroepen per week. De controle hierop levert grote uitvoeringsproblemen op. Gezien de hoge vaccinatiegraad en het uitblijven van uitbraken in de sector vragen de onderwijskoepels Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) de Tweede Kamer met klem te besluiten de coronatoegangsbewijzen niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs en de sector de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven. Als het kabinet er toch voor kiest de CTB’s in te stellen, dan kan dat in deze sector alleen uitgevoerd worden met beperkte controle en een beperkt aanbod van alternatief onderwijs. Hogescholen en universiteiten kunnen dan bijvoorbeeld steekproefsgewijs controleren of CTB’s risicogericht inzetten bij onderwijsruimtes met meer dan 75 studenten. Ook zijn er internationaal diverse andere alternatieven ontwikkeld voor controle van toegangsbewijzen. 

Lees het artikel

Deltapremie van € 500.000 voor baanbrekend praktijkgericht onderzoek van hogescholen

Lector Margie Topp van hogeschool Windesheim en lector Steven Vos van Fontys Hogescholen zijn dit jaar de winnaars van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun baanbrekend onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’ en het werken aan een gezonde leefstijl. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, feliciteerde de winnaars. Van Engelshoven: “De verdere groei van praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Nederland en dat moet nog beter zichtbaar worden. Deze fantastische Deltapremie-winnaars helpen daar zeker aan mee!”

Lees het artikel

Reactie van de VH op de aangekondigde coronamaatregelen

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We hebben vanwege de situatie in zorg en oplopende besmettingen begrip voor de maatregelen die zijn genomen voor het hoger onderwijs. Wij gaan werken met een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dat we in het hbo (grotendeels) fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat. Hogescholen blijven hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Tot dusver zien we geen besmettingshaarden op hogescholen. Maar wij zullen blijven wijzen op de gedragsregels: het thuisblijven en testen bij klachten, regelmatig zelftesten zonder klachten en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen."

Lees het artikel

Totale hbo-populatie gestegen, instroom weer op normaal niveau

Uit de voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen in het hbo blijkt dat het totale aantal hbo-studenten in studiejaar 2021/2022 is gestegen naar 492.806. Een groei van 0,5% ten opzichte van vorig studiejaar. De instroom van nieuwe studenten is ten opzichte van vorig jaar gedaald (-8,7%) en zit nu weer op het niveau van voor de coronacrisis. Van de verschillende onderwijsniveaus die hogescholen aanbieden is het aantal inschrijvingen bij de associate degree het meest gestegen. De voorlopige cijfers over de instroom en inschrijvingen worden net als vorig jaar gepubliceerd om zicht te houden op de effecten van de coronacrisis. Pas in februari 2022 volgen de definitieve cijfers waarbij analyses op gedetailleerder niveau gedaan kunnen worden.

Lees het artikel

Hbo versterkt onderzoeksamenwerking met Indonesië

Tijdens de tweede WINNER-conferentie (van 26 tot en met 28 oktober 2021), kwamen de vele facetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Indonesië aan bod. Vooral op het gebied van toerisme, watermanagement en landbouw werkt het Nederlandse hbo samen met Indonesische partners. Of het om ‘living labs’ of ‘pressure cookers’ gaat, de lokale vraag ligt steeds aan de basis van praktijkgericht onderzoek. 

Lees het artikel

Economie-opleidingen hbo aan de slag met adviezen verkenningsrapport

Op 11 oktober 2021 heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) het rapport 'HEO met regie naar verantwoordelijkheid' ontvangen uit handen van Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Marjolijn Brussaard portefeuillehouder sector HEO. Limmen: “Het is een toekomstgericht rapport met visie. Wij herkennen de urgentie die uit de adviezen spreekt en we gaan juist ook in het licht van de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt aan de slag met de verdere ontwikkeling van onze opleidingen.” Van Engelshoven voegt daaraan toe: “De adviezen voor het aanpassen van het curriculum, meer praktijkgericht onderzoek en meer interdisciplinariteit laten zien hoe we deze belangrijke sector in het hbo toekomstgerichter kunnen maken.”

Lees het artikel

Twee nieuwe leden verkozen voor bestuur VH

Vandaag zijn in de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen twee nieuwe bestuursleden verkozen: Jopie Nooren (CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam) en Erica Schaper (CvB-voorzitter NHL Stenden Hogeschool). Met deze twee nieuwe bestuursleden is het bestuur weer op volle sterkte na het vertrek van Sander van den Eijnden eerder dit jaar. De bestuursleden treden op 1 oktober toe. De zittingsduur van de nieuwe bestuursleden is 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming eveneens voor 3 jaar.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen zegt unaniem ‘ja’ tegen nieuwe cao

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag unaniem ingestemd met het principe-akkoord voor een nieuwe cao. Op 14 september jongstleden bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden Aob, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2022. In november 2021 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880 bruto.

Lees het artikel