Nieuws

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees het artikel

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Vereniging Hogescholen verwelkomt nieuw lid Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

De Vereniging Hogescholen verwelkomt een nieuw tijdelijk lid: het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 29 maart werd de overeenkomst getekend tussen de Vereniging Hogescholen en het NIPV. “Het lidmaatschap van het NIPV is goed nieuws. Deze samenwerking geeft een waardevolle impuls aan het praktijkgerichte onderzoek in het hbo naar de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel

Voorwaardelijke toelating tot hbo-opleiding ook komend studiejaar mogelijk

Mbo’ers en ad-studenten die willen doorstromen naar een bacheloropleiding en studenten die met een hbo-masteropleiding willen starten, kunnen ook komend collegejaar met een kleine studievertraging worden toegelaten tot het hbo. Dat heeft de Vereniging Hogescholen bekend gemaakt. Met de voorwaardelijke toelating is het voor studenten die door de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen mogelijk om hun studieloopbaan te continueren. 

Lees het artikel

Hogescholen, universiteiten en SURF werken samen aan toegankelijkheid leermaterialen

Vandaag publiceren Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) de Verklaring Digitale en Open Leermaterialen. In deze Verklaring spreken de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen af dat zij gezamenlijk gaan werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Dit is een belangrijke stap om de veiligheid, kwaliteit en onafhankelijkheid van het hoger onderwijs ook in de toekomst zeker te stellen”.

Lees het artikel

Hogescholen bevriezen samenwerking met Russische instellingen

Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne doet het kabinet een dringende oproep om de institutionele samenwerking met onderwijsinstellingen in Rusland en Belarus op gebied van onderwijs en onderzoek per direct te bevriezen. Als gevolg van dat besluit bevriezen ook alle hogescholen hun formele samenwerking met instellingen uit deze landen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hbo volgt dit kabinetsbesluit, maar we houden oog voor studenten of medewerkers die hierdoor in de problemen komen. Hogescholen ervaren een zorgplicht voor àlle studenten en doen wat ze kunnen om hen te helpen”.

Lees het artikel

Oorlog in Oekraïne

De Vereniging Hogescholen reageert vol afschuw op de gebeurtenissen in Oekraïne. “We zien de weerzinwekkende beelden uit Oekraïne. Het is verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. Voor wat betreft consequenties voor onze internationale samenwerking in het onderwijs en onderzoek, volgen wij het kabinetsbeleid,” zegt voorzitter Maurice Limmen.

Lees het artikel

Boek over emancipatierol van het hbo

Deze week heeft onze voorzitter Maurice Limmen het boek ‘Standenonderwijs’ in ontvangst genomen uit handen van auteur Frans Leijnse. Het boek van Leijnse gaat over de emancipatierol van het onderwijs. De auteur is onder andere oud-voorzitter van de HBO-Raad, de voorganger van de Vereniging Hogescholen. 

Lees het artikel

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees het artikel