Actualiteit

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Toekomstvisie
Maurice Limmen: “De afspraken in dit convenant sluiten goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor het komende decennium. Hogescholen willen niet alleen het onderwijs, maar zeker ook hun onderzoek versterken.” 

De kracht van praktijkgericht onderzoek is dat onderzoekers van hogescholen en hbo-studenten samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om onderzoek te doen. Dit onderzoek draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs, de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het kabinet besloot op basis van deze waardevolle bijdrage al eerder om 100 miljoen euro extra per jaar uit te trekken voor praktijkgericht onderzoek. SIA ontvangt hiervan 15 miljoen euro per jaar.

Regionaal
Met de nieuwe overeenkomst is het de bedoeling dat SIA een nog steviger inbedding krijgt binnen het wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe convenantpartner is ROM-Nederland, het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Ook dat moet leiden tot een betere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek.

Logisch
Minister Dijkgraaf: "De relevante resultaten en mooie samenwerkingsverbanden die SIA mogelijk maakt, laten zien dat het praktijkgericht onderzoek een toekomstgerichte en actuele rol inneemt in het wetenschapslandschap. Deze vorm van onderzoek maakt belangrijke initiatieven mogelijk die de samenleving ten goede komen. Het is daarom niet meer dan logisch om met deze nieuwe overeenkomst de succesvolle samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid voort te zetten en te versterken.”


Startconferentie PD header

Op maandag 2 oktober 2023 organiseren de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA de Startconferentie Professional Doctorate op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeren we met de minister van OCW Robbert Dijkgraaf de start van de pilot Professional Doctorate. Meld je nu aan!

Gerelateerd

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Verkiezingsuitslag 2023: wees zuinig op onze hogescholen

Article

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bekend. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen roept de politiek nu op: wees zuinig op onze hogescholen. Investeer in onderzoek en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst van onze bijna half miljoen studenten, onze toekomstige studenten én voor de arbeidsmarkt in alle regio's.

Lees meer