Actualiteit

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Toekomstvisie
Maurice Limmen: “De afspraken in dit convenant sluiten goed aan bij de toekomstvisie die de hogescholen in de afgelopen anderhalf jaar hebben opgesteld voor het komende decennium. Hogescholen willen niet alleen het onderwijs, maar zeker ook hun onderzoek versterken.” 

De kracht van praktijkgericht onderzoek is dat onderzoekers van hogescholen en hbo-studenten samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om onderzoek te doen. Dit onderzoek draagt bij aan vernieuwing van het onderwijs, de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke problemen. Het kabinet besloot op basis van deze waardevolle bijdrage al eerder om 100 miljoen euro extra per jaar uit te trekken voor praktijkgericht onderzoek. SIA ontvangt hiervan 15 miljoen euro per jaar.

Regionaal
Met de nieuwe overeenkomst is het de bedoeling dat SIA een nog steviger inbedding krijgt binnen het wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe convenantpartner is ROM-Nederland, het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Ook dat moet leiden tot een betere regionale verankering van praktijkgericht onderzoek.

Logisch
Minister Dijkgraaf: "De relevante resultaten en mooie samenwerkingsverbanden die SIA mogelijk maakt, laten zien dat het praktijkgericht onderzoek een toekomstgerichte en actuele rol inneemt in het wetenschapslandschap. Deze vorm van onderzoek maakt belangrijke initiatieven mogelijk die de samenleving ten goede komen. Het is daarom niet meer dan logisch om met deze nieuwe overeenkomst de succesvolle samenwerking tussen hogescholen, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid voort te zetten en te versterken.”


Startconferentie PD header

Op maandag 2 oktober 2023 organiseren de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA de Startconferentie Professional Doctorate op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeren we met de minister van OCW Robbert Dijkgraaf de start van de pilot Professional Doctorate. Meld je nu aan!

Gerelateerd

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer

Verkiezingsmanifest: Investeer in talent voor de innovatie van Nederland

Article

De Vereniging Hogescholen heeft haar belangrijkste standpunten gedeeld met de commissies van politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s schrijven voor de verkiezingen van 22 november. Deze standpunten zijn gebundeld in het verkiezingsmanifest ‘Investeer in talent voor de innovatie van Nederland’. Nederland heeft niet genoeg arbeidskrachten om zijn ambities waar te maken. Het piept en het kraakt, in bijvoorbeeld de zorg, het basisonderwijs, de woningbouw en de ICT. Ook de economie en maatschappelijke uitdagingen als verduurzaming ondervinden nadelen. Dit kan en moet anders.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer