Actualiteit

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

De cao ondersteunt de richting die het hbo is ingeslagen bij de positioneringsdiscussie, door meer ruimte te bieden voor onderzoeksfuncties en de docentfunctie te versterken.  De gemaakte afspraken versterken de positie van de hogescholen op de arbeidsmarkt, en dragen bij aan de moderne leergemeenschap.

Thema's
In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en de loonontwikkeling per 1 juli 2023. Er is een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Cao-partijen hebben daarnaast afspraken gemaakt over een breed scala aan onderwerpen, zoals de inschaling van docenten, waarmee een langlopende discussie is beslecht. Ook over het doorwerken na AOW-leeftijd en over de uitbreiding van het keuzemenu zijn nieuwe afspraken gemaakt.

Vragen?

Neem contact op met Arnaud Stadermann, coördinator arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van hogescholen met individuele vragen kunnen daarvoor terecht bij hun eigen instelling.

Gerelateerd

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW spreekt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer