Actualiteit

Voorzitter Vereniging Hogescholen Maurice Limmen aan Kamerleden:

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Op maandag 15 april vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden:   

  • De arbeidsmarkt verandert razendsnel, om dat bij te houden moeten we goed kunnen investeren in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Zorg voor structurele financiering van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo. Alleen dan is het mogelijk om de resultaten daarvan ook te verankeren in het onderwijs.  

  • De arbeidsmarkt wordt steeds complexer, werkgevers zitten te springen om meer masteropgeleide professionals. Geef het hbo de ruimte om het masteraanbod uit te breiden.  

  • De economische levensvatbaarheid en de leefbaarheid van regio's in Nederland staat onder druk. Zorg dat we in heel Nederland onze rol kunnen blijven spelen en bekostig de regiofunctie van het hbo. Zodat het onderwijs in heel Nederland kan blijven zorgen voor ontwikkeling.  

  • Er is een enorme krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zorg ervoor dat meer mensen voor om- en bijscholing terecht kunnen bij een hogeschool. Geef hogescholen een wettelijke rol als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen. 

Bekijk de videoboodschap:

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Article

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer