Actualiteit

Nieuwe Monitor Praktijkgericht Onderzoek 2022: sterke groei praktijkgericht onderzoek hogescholen zet door

Vandaag brengt het Rathenau Instituut de nieuwe Monitor Praktijkgericht Onderzoek uit. De monitor schetst een beeld van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen voor het jaar 2022. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is mooi om te zien dat de sterke groei van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen doorzet. Het rapport van het Rathenau Instituut toont aan dat praktijkgericht onderzoek aan hogescholen daarnaast ook kwalitatief gezien steeds sterker wordt." 

In 2022 besteedden de hogescholen 349 miljoen euro aan praktijkgericht onderzoek. Dat is een forse stijging van 15 procent ten opzichte van 2021. Sinds 2017 was er niet eerder sprake van zo’n sterke groei. Ook het aantal en de omvang van de lectoraten neemt toe. Tussen 2009 en 2022 kwamen er 237 lectoren bij en in 2022 tellen de hogescholen gezamenlijk 723 lectoren. Uit de monitor blijkt dat de groei verschuift van lectoren naar meer onderzoekend en ondersteunend personeel. Dit past bij de professionaliseringsfase waar het praktijkgericht onderzoek zich in bevindt. 

Limmen: “Praktijkgericht onderzoek is heel belangrijk voor de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert daarnaast direct bruikbare innovaties op voor regionale organisaties en bedrijven, met name het mkb. Op deze wijze draagt het praktijkgericht onderzoek nadrukkelijk bij aan vitale regio’s. Praktijkgericht onderzoek biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, duurzame landbouw, digitalisering of betaalbare zorg. In de afgelopen decennia heeft praktijkgericht onderzoek bewezen waardevol te zijn voor de samenleving."

Hogescholen willen hiermee doorgaan en de kwaliteit van het onderzoek verder versterken. Maar dat lukt alleen als hogescholen kunnen uitgaan van structurele middelen voor het praktijkgericht onderzoek. Een stabiele, duurzame basis voor het onderzoek aan hogescholen is belangrijk voor de onderzoekers zelf, maar ook voor het samen bouwen aan een sterk Nederland. Praktijkgericht onderzoek kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren.

In 2022 is afgesproken dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks 100 miljoen euro extra zal investeren in het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. In de Monitor Praktijkgericht Onderzoek 2022 brengt het Rathenau Instituut de ontwikkelingen van het praktijkgericht onderzoek en de inzet van de middelen in kaart. De nadruk verschuift daarbij steeds meer van kwantiteit naar kwaliteit, van het bouwen van de fundamenten naar professionalisering en versterking ervan. Ook is te zien dat de hogescholen en hun onderzoek in toenemende mate geïntegreerd raken in de Nederlandse en Europese kennis- en innovatie-infrastructuur.  

De monitor maakt deel uit van het jaarlijkse gesprek met de minister van OCW over de voortgang van het Bestuursakkoord 2022. De volgende Monitor Praktijkgericht Onderzoek met cijfers over 2023 zal eind dit jaar uitkomen.  

Lees hier ook het nieuwsbericht van het Rathenau Instituut.