Actualiteit

Hbo-monitor: Afgestudeerde hogeschoolstudenten vinden makkelijk en snel een baan

ROA-directeur Didier Fouarge overhandigt de HBO-Monitor aan VH-voorzitter Maurice Limmen tijdens het VH-congres over Brede Welvaart.


Hbo-afgestudeerden doen het goed op de arbeidsmarkt. Ongeveer 90% van alle voltijdstudenten heeft binnen drie maanden een baan gevonden. Van de afgestudeerden vindt 80% direct een baan op minimaal hbo-niveau. Dit komt naar voren in de jaarlijkse hbo-monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, die vandaag is verschenen. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Deze enquête laat zien dat de samenleving staat te springen om goed opgeleide hbo’ers. We hebben als land te maken met een aantal grote transities bijvoorbeeld in het kader van de vergrijzing, de digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen. Hierbij zijn de professionals die zijn opgeleid op onze hogescholen hard nodig.”

Succes op de arbeidsmarkt
Aan het ROA-onderzoek werkten in totaal bijna 25.000 hbo-afgestudeerden mee. Zij rondden hun studie af in het studiejaar 2021/2022 en zijn anderhalf jaar na afstuderen benaderd. Het werkloosheidspercentage onder pas afgestudeerde hbo’ers is met 2,8% in 2023 net als in voorgaande jaren laag. Afgestudeerden van de opleidingen Associate Degree (Ad) hadden in 2023 de kortste zoekduur, 92,2% had direct werk. Studenten uit de sector onderwijs zoeken het kortst, 96,3% vindt onmiddellijk na het afstuderen een baan. Het percentage alumni met een vast contract is net als in eerdere jaren aanzienlijk hoger onder afgestudeerden van masteropleidingen (80%). Voor schoolverlaters van de bachelor- en Ad-opleidingen ligt dit percentage respectievelijk op 68% en 72%. Het gemiddelde bruto maandloon lag in 2023 op €3.242. Het gemiddelde bruto maandloon is net als in eerdere jaren het hoogst voor afgestudeerden van hbo master-opleidingen (€3.807) en het laagst voor afgestudeerden van hbo-Ad opleidingen (€3.187).

Tevreden over aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt
Over het algemeen geven afgestudeerde hogeschoolstudenten aan positief te zijn over de aansluiting tussen opleiding en werk. 78% van de afgestudeerden geeft aan een baan gevonden te hebben die aansluit bij hun studie. Afgestudeerden van masteropleidingen hebben in 2023 het vaakst (85%) een baan in het eigen vakgebied gevonden. De aansluiting tussen de gevolgde opleiding en huidige functie wordt door 78% als voldoende of goed beoordeeld. Van de hbo-afgestudeerden geeft 70% aan dat de opleiding een goede basis vormt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (69% in 2022). De tevredenheid hierover is het hoogst onder afgestudeerden van masteropleidingen (85%).


Factsheet HBO-Monitor 2023
Het ROA en de Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk een Factsheet uitgebracht met de resultaten van de HBO Monitor 2023.