Actualiteit

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar 2023-2024 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze cijfers zijn min of meer vergelijkbaar met de voorlopige instroomcijfers die op 10 november 2023 zijn gepubliceerd. De instroom vanuit de havo is ongeveer gelijk gebleven aan die van vorig jaar en de instroom vanuit het vwo is het sterkst gestegen van alle vooropleidingen (+7,9%). De grootste dalingen zijn te zien bij studenten afkomstig uit het mbo en bij studenten met een overige of onbekende vooropleiding. Het totaal aantal inschrijvingen in het hbo nam met 3,4% af naar 461.426 studenten. Het aantal gediplomeerden is in 2022 met 5,6% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Totale hbo-instroom per onderwijstype

In 2023 zijn er 107.524 studenten ingestroomd in een associate degree, bachelor of masteropleiding in het hbo. Dit zijn 181 studenten minder dan in studiejaar 2022 (-0,2%). Terwijl de bachelor-instroom is gedaald met 3,1%, is de ad-instroom juist gestegen met 20,8%. Dit is een trend die al langer doorzet en die aansluit bij het groeiende aanbod van ad-opleidingen. De master-instroom is ten opzichte van vorig jaar gestegen met 7,6%.

De cijfers zijn ondergebracht in de factsheet instroom, inschrijvingen en diploma's 2023/2024.