Actualiteit

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in alle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen, maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Om dit te blijven doen is extra inzet nodig van het nieuwe kabinet.”

Nederland staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals regionale ontwikkeling en arbeidsmarkttekorten in de zorg, techniek en het onderwijs. Hogescholen spelen een sleutelrol bij het opleiden van studenten voor beroepen in tekortsectoren. Naast onderwijs leveren ze ook waardevolle bijdragen via praktijkgericht onderzoek, samen met het bedrijfsleven. Dit leidt tot innovatieve oplossingen, zoals toegankelijke zorg en energiebesparing, en draagt bij aan de leefbaarheid in wijken. Bovendien zorgt het praktijkgericht onderzoek ervoor dat het onderwijs dat op de hogescholen gegeven wordt up-to-date blijft en dat studenten over de juiste vaardigheden beschikken voor de (regionale) arbeidsmarkt nu én in de toekomst. Op deze manier draagt het praktijkgericht onderzoek ook bij aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Vitale regio’s, hbo-masters, stabiele financiering praktijkgericht onderzoek en gelijke kansen
De VH heeft de belangrijkste punten toegelicht in hun brief aan de informateur en de formerende partijen. Zoals terug te zien was in de partijprogramma’s voor deze verkiezingen, is er steeds meer aandacht voor de regio. Ook voor de hogescholen is regio een belangrijk thema. Want naast landelijke ontwikkelingen, zijn er regionale uitdagingen waar een oplossing voor moet komen. Hierbij worden de verschillen tussen regio’s erkend, bijvoorbeeld de krimpproblematiek waar sommige regio’s mee geconfronteerd worden of de behoefte aan professionals voor specifieke sectoren (bv. high tech systemen, biotechnologie en chemie, logistiek) die zich in bepaalde regio’s centreren. Hogescholen dragen op meerdere manieren bij aan deze regionale vraagstukken, zoals ook te lezen is in een onlangs gepubliceerd opinieartikel in Trouw van Maurice Limmen.

Hogescholen zien het als hun opdracht om een dekkend aanbod van hbo-opleidingen aan te bieden van tweejarige Associate degrees tot hbo-masters en professional doctorates. Op die manier krijgt een brede groep studenten de kans zich door te blijven ontwikkelen binnen de beroepskolom (zie ook ons HBO Manifest 2030 - Gelijke kansen voor hogeschoolstudenten). De mogelijkheid om na de bachelor door te kunnen stromen naar een praktijkgerichte master, maakt het hbo bovendien aantrekkelijker voor vwo’ers en universitaire bachelorstudenten die hun kennis direct willen kunnen toepassen in de praktijk.

Maatschappelijke uitdagingen als gevolg van de vergrijzing, digitalisering, het woningtekort en de energiecrisis vragen om innovatieve oplossingen. Hogescholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze oplossingen door middel van praktijkgericht onderzoek. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, investeren hogescholen in het opzetten van onderzoeksgroepen van lectoren en onderzoekers en in voorzieningen om de onderzoeksresultaten ter beschikking te stellen aan de samenleving. Hiertoe is een ruimhartiger en stabiele financiering van praktijkgericht onderzoek nodig.

Naast bovenstaande thema’s zijn ook Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het lerarentekort en studentenwelzijn van groot belang. Op deze thema’s kunnen én willen de hogescholen een belangrijke bijdrage leveren. Want goed opgeleide professionals in alle regio’s betekent: meer kennis en gelijke kansen. De VH roept daarom de onderhandelende partijen op te investeren in een stabiele, duurzame basis voor het onderwijs en onderzoek aan hogescholen. Zo bouwen we samen aan een sterk Nederland.

Gerelateerd

Verkiezingsuitslag 2023: wees zuinig op onze hogescholen

Article

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bekend. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen roept de politiek nu op: wees zuinig op onze hogescholen. Investeer in onderzoek en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst van onze bijna half miljoen studenten, onze toekomstige studenten én voor de arbeidsmarkt in alle regio's.

Lees meer

Aankondiging: Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat op 14 november 2023

Article

Hoe gaan de politieke partijen om met het hoger onderwijs in hun partijprogramma's? Waarop leggen ze de nadruk als het gaat om de belangen van jou als student? In de komende weken barst de verkiezingsstrijd los. De landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten slaan daarom de handen ineen en organiseren op dinsdag 14 november 2023: het Nationaal Hoger Onderwijsdebat. 

Lees meer

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer