Actualiteit

Eerste beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Regieorgaan SIA heeft 11 aanvragen voor Professional Doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze belangrijke stap in de pilot van het doctoraatstraject in het hbo kunnen kandidaten nu ook daadwerkelijk aan de slag met hun onderzoek. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken, zoals de energietransitie en de gezondheidszorg.

Met de Professional Doctorate introduceert het hbo een nieuw leertraject, waarmee het de grenzen in de beroepspraktijk wil verleggen. De PD maakt een doorlopende leerlijn van Associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk. Door te starten met een pilot kan het opzetten van dit traject geleidelijk gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA. De pilot moet in 2029 zijn afgerond.

Impuls beroepspraktijk
De PD is van gelijkwaardig niveau als een universitaire PhD, maar heeft een ander karakter en een andere internationaal erkende titel. VH-voorzitter Maurice Limmen: “De Professional Doctorate geeft een impuls aan de vernieuwing van de beroepspraktijk”. De introductie van de PD helpt te voorzien in een toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken.

Eerste kandidaten van start
De eerste 11 aanvragen van hogescholen voor financiering van PD-kandidaten zijn nu gehonoreerd. Dit betekent dat deze kandidaten vanaf 1 juni daadwerkelijk van start kunnen. Het gaat om drie kandidaten uit het domein Gezondheid & Welzijn en acht kandidaten uit het domein Kunst + Creatief. Alle PD-kandidaten zijn in het bezit van een master, hebben ruime praktijkervaring opgedaan en zijn werkzaam in een relevante werkomgeving in de beroepspraktijk, het onderzoek of het onderwijs. Hun onderzoek wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. Kijk voor meer informatie over de kandidaten en hun onderzoek op de website van SIA.

Foto: VH-voorzitter Maurice Limmen (midden) feliciteerde vandaag de Professional Doctorate-kandidaten Agustin Martinez (rechts, domein Kunst + Creatief) en Lieke Dalstra (links, Gezondheid & Welzijn) tijdens een PD-lancering georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen.

Startconferentie Professional Doctorate
Op maandag 2 oktober 2023 organiseren de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA de Startconferentie Professional Doctorate op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeren we met de minister van OCW Robbert Dijkgraaf de start van de pilot Professional Doctorate. Meld je nu aan!


Lees meer: 

Welke hogeschool is betrokken bij welk domein?
Dit overzicht geeft weer welke hogescholen bij de zeven domeinen van de PD-pilot zijn betrokken. Die domeinen zijn: Kunst & Creatief, Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Onderwijs: innoveren & professionaliseren, Techniek & Digitalisering, Leisure, Tourism & Hospitality en Energie & Duurzaamheid.

FAQ Professional Doctorate
Waarom een Professional Doctorate? Wat houdt de pilot Professional Doctorate in? Voor wie en hoe? De antwoorden op deze en andere vragen over de PD zijn op deze pagina op een rij gezet. 

Kwaliteitszorgkader PD
Om de kwaliteit en erkende waarde van dit unieke leertraject te verzekeren is een eigen Kwaliteitszorgkader PD ontwikkeld. Dat maakt het mogelijk de meerwaarde van de PD voor de kandidaat, het praktijkgericht onderzoek en onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving, te toetsen en te borgen.

Gerelateerd

Officiële start pilot Professional Doctorate: impact PD staat centraal

Article

Vandaag vond de Startconferentie Professional Doctorate plaats op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeerden de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, samen met demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, de officiële start van de pilot Professional Doctorate. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen: “Het van start gaan van de pilot Professional Doctorate is heel goed nieuws. Het professionele doctoraat moet het mogelijk maken om ook in het hbo tot het hoogste onderwijsniveau door te groeien. Dat is belangrijk voor positionering van het bredere beroepsonderwijs in Nederland. Op deze wijze dragen we bij aan gelijke kansen voor hbo-studenten en geven we een impuls aan ons onderwijs en de beroepspraktijk”.

Lees meer

Nieuwe beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Article

Regieorgaan SIA heeft zeven financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze honoreringen kunnen nu ook in de domeinen Maritiem, Gezondheid & Welzijn, en Leisure, Tourism & Hospitality kandidaten aan de slag met hun onderzoek naar complexe problemen in de praktijk. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken.

Lees meer

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

Article

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Lees meer