Actualiteit

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Tevredenheid over docenten
Positief zijn hbo-studenten met name over hun docenten: hun kennis over de beroepspraktijk (74%), deskundigheid (75%) en benaderbaarheid met vragen (75%) springen eruit. “Deze cijfers zijn een groot compliment voor al die docenten in het hbo die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun studenten”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen hierover.

Inhoud opleiding
De studenten zijn ook goed te spreken over de inhoud van de opleiding, de verworven algemene vaardigheden, de docenten en de studiefaciliteiten. Over deze onderwerpen oordeelt tussen de 65% en 70% van de ondervraagden positief.

Studiedruk
Over de studiedruk zeggen hbo-studenten in meerderheid (55%) dat die precies goed is. Ongeveer een derde van de studenten beoordeelt de studiedruk als te hoog;  9 procent vindt de studiedruk te laag.

Sfeer en welzijn
De resultaten van de NSE liggen in lijn met die van vorig jaar en laten dus een stabiel beeld zien over de tevredenheid die studenten ervaren tijdens hun studie. Opvallend verder is ook dat studenten in het hbo hun tevredenheid (80%) uiten over de sfeer binnen de opleiding. Ook geeft een grote meerderheid (70%) aan zichzelf te kunnen zijn op de hogeschool.

Hieronder vindt u de factsheet over de Nationale Studenten Enquête voor zover dat het hoger beroepsonderwijs betreft. De resultaten van de volledige landelijke vragenlijst zijn te vinden op www.studiekeuze123.nl

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

Article

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees meer