Actualiteit

Hogescholen maken sprong in publiek-private samenwerking

In totaal vijftien hogescholen en/of Centers of Expertise kunnen in de komende jaren een grote ontwikkelsprong doormaken in hun samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in hun regio. Dat komt omdat het kabinet 123 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds heeft toegewezen aan vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden, waar beroepsonderwijs en bedrijven samenwerken ter versterking van de arbeidsmarkt in hun regio. “Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het toekomstbeeld dat wij als Vereniging Hogescholen in de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor het hbo en waarbij de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt centraal staat”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Regie
De vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden zijn verdeeld over het gehele land en beslaan uiteenlopende thema’s waarbij van hogescholen veelal de regie voeren en samenwerken met mbo-instellingen, mkb-bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het is de bedoeling dat jongeren vanuit deze projecten optimaal worden voorbereid op de (regionale) arbeidsmarkt en dat medewerkers van bedrijven in hun regio blijvend inzetbaar blijven door bij- en omscholing. Verder is het de bedoeling dat de innovatiekracht van het (regionale) mkb een ‘boost’ krijgt.

Voorbeelden
Twee voorbeelden: in Noord-Nederland gaan lerenden en werkenden samenwerken aan innovaties in het project ‘Groene transitie Noord-Nederland’. In Brabant werkt het consortium ‘Digital Industry Boost’ aan een impuls op digitalisering. Daar wordt de al bestaande samenwerking uitgebreid tussen mkb-bedrijven uit de maakindustrie en het onderwijs.

150.000 studenten
Per jaar is per consortium ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar. Het project heeft een looptijd tot 2027. In die periode zullen meer dan 30.000 mkb-medewerkers worden bediend in hun behoefte tot bij- of omscholing. In diezelfde periode worden meer dan 150.000 studenten opgeleid, waarvoor naar schatting 16.000 docenten worden ingezet. De verwachting is dat ongeveer 5000 ‘partners’ bij de publiek-private samenwerkingen worden betrokken: bedrijven en maatschappelijke instellingen. Maurice Limmen: “Als hbo-sector hebben wij in de afgelopen anderhalf jaar een aantal speerpunten benoemd voor onze toekomst. Het is mooi dat het kabinet die stimuleert: hogescholen willen graag een steviger rol in regionale samenwerking, evenals in het om- en bijscholen van professionals uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.”

 

Gerelateerd

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer