Actualiteit

Hogescholen maken sprong in publiek-private samenwerking

In totaal vijftien hogescholen en/of Centers of Expertise kunnen in de komende jaren een grote ontwikkelsprong doormaken in hun samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen in hun regio. Dat komt omdat het kabinet 123 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds heeft toegewezen aan vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden, waar beroepsonderwijs en bedrijven samenwerken ter versterking van de arbeidsmarkt in hun regio. “Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het toekomstbeeld dat wij als Vereniging Hogescholen in de afgelopen jaren hebben geformuleerd voor het hbo en waarbij de aansluiting van ons onderwijs op de arbeidsmarkt centraal staat”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Regie
De vijftien publiek-private samenwerkingsverbanden zijn verdeeld over het gehele land en beslaan uiteenlopende thema’s waarbij van hogescholen veelal de regie voeren en samenwerken met mbo-instellingen, mkb-bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het is de bedoeling dat jongeren vanuit deze projecten optimaal worden voorbereid op de (regionale) arbeidsmarkt en dat medewerkers van bedrijven in hun regio blijvend inzetbaar blijven door bij- en omscholing. Verder is het de bedoeling dat de innovatiekracht van het (regionale) mkb een ‘boost’ krijgt.

Voorbeelden
Twee voorbeelden: in Noord-Nederland gaan lerenden en werkenden samenwerken aan innovaties in het project ‘Groene transitie Noord-Nederland’. In Brabant werkt het consortium ‘Digital Industry Boost’ aan een impuls op digitalisering. Daar wordt de al bestaande samenwerking uitgebreid tussen mkb-bedrijven uit de maakindustrie en het onderwijs.

150.000 studenten
Per jaar is per consortium ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar. Het project heeft een looptijd tot 2027. In die periode zullen meer dan 30.000 mkb-medewerkers worden bediend in hun behoefte tot bij- of omscholing. In diezelfde periode worden meer dan 150.000 studenten opgeleid, waarvoor naar schatting 16.000 docenten worden ingezet. De verwachting is dat ongeveer 5000 ‘partners’ bij de publiek-private samenwerkingen worden betrokken: bedrijven en maatschappelijke instellingen. Maurice Limmen: “Als hbo-sector hebben wij in de afgelopen anderhalf jaar een aantal speerpunten benoemd voor onze toekomst. Het is mooi dat het kabinet die stimuleert: hogescholen willen graag een steviger rol in regionale samenwerking, evenals in het om- en bijscholen van professionals uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.”

 

Gerelateerd

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer

Kabinet reserveert miljoenen voor het Deltaplan Valorisatie

Article

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet vanuit het Nationaal Groeifonds 417 miljoen euro reserveert voor het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingediende voorstel ‘Deltaplan Valorisatie’. Daarmee wil het kabinet de maatschappelijke en economische potentie van het Nederlandse onderzoek beter benutten.

Lees meer