Actualiteit

De student kiest

Aankondiging: Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat op 14 november 2023

Gelijke onderwijskansen, een leven lang ontwikkelen, het bindend studieadvies, studentenwelzijn, onderwijskwaliteit en hoger onderwijs in elke regio. Het zijn belangrijke onderwerpen, die tijdens de verkiezingscampagne uitgebreid aan bod zullen komen. Er staat veel op het spel. De politieke keuzes over het hoger onderwijsbeleid raken alle ruim 800.000 studenten in Nederland.

Hoe gaan de politieke partijen om met het hoger onderwijs in hun partijprogramma's? Waarop leggen ze de nadruk als het gaat om de belangen van jou als student? In de komende weken barst de verkiezingsstrijd los. De landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten slaan daarom de handen ineen en organiseren op dinsdag 14 november 2023het Nationaal Hoger Onderwijsdebat.

In de Haagse Hogeschool is er ruimte voor 500 studenten, docenten en andere genodigden. De deelnemende Kamerleden van de politieke partijen dagen we uit om met hun politieke opponenten de degens te kruisen. Na een korte inleiding zullen zij aan de studenten hun verkiezingsprogramma’s en de keuzes van de afgelopen jaren verdedigen en hun toekomstplannen voor het hoger onderwijs toelichten.

Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat - De student kiest
Locatie: Haagse Hogeschool, het Auditorium

  • 15.45-16.30 uur             Inloop
  • 16.30-18.00 uur             Debat met Kamerleden van politieke partijen
  • 18.00-19.00 uur             Afsluitende borrel

Aanmelden
Wil je bij dit debat zijn? Meld je zo snel mogelijk aan via deze link

Let op: de bevestiging, die je na registratie ontvangt, garandeert nog geen toegang tot het evenement. We willen ervoor zorgen dat studenten van verschillende hogescholen en universiteiten kunnen deelnemen. Je hoort op 1 november of je aanwezig kunt zijn. Het debat volgen via livestream is ook mogelijk.

Heb je vragen?
Neem contact op met evenementen@vereniginghogescholen.nl.

 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Verkiezingsuitslag 2023: wees zuinig op onze hogescholen

Article

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bekend. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen roept de politiek nu op: wees zuinig op onze hogescholen. Investeer in onderzoek en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst van onze bijna half miljoen studenten, onze toekomstige studenten én voor de arbeidsmarkt in alle regio's.

Lees meer

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Article

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Lees meer