Actualiteit

Officiële start pilot Professional Doctorate: impact PD staat centraal

Vandaag vond de Startconferentie Professional Doctorate plaats op De Haagse Hogeschool. Met dit evenement markeerden de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA, samen met demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, de officiële start van de pilot Professional Doctorate. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen: “Het van start gaan van de pilot Professional Doctorate is heel goed nieuws. Het professionele doctoraat moet het mogelijk maken om ook in het hbo tot het hoogste onderwijsniveau door te groeien. Dat is belangrijk voor positionering van het bredere beroepsonderwijs in Nederland. Op deze wijze dragen we bij aan gelijke kansen voor hbo-studenten en geven we een impuls aan ons onderwijs en de beroepspraktijk”.

www.youtube.com/watch?v=deKGv_eNbLA

De Professional Doctorate (PD) geeft behalve aan de bachelor- en masteropleidingen ook een impuls aan de vernieuwing van de beroepspraktijk. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die goed uit de voeten kunnen met complexe vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, energie en duurzaamheid en onderwijs. Door te starten met een pilot kan het opzetten van dit traject geleidelijk gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Regieorgaan SIA en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De pilot moet in 2029 zijn afgerond.

Eerste beurzen voor deelnemers pilot
Inmiddels zijn 18 aanvragen van hogescholen voor financiering van PD-kandidaten gehonoreerd. Alle PD-kandidaten zijn in het bezit van een master, hebben ruime praktijkervaring opgedaan en zijn werkzaam in een relevante werkomgeving in de beroepspraktijk, het onderzoek of het onderwijs. Hun onderzoek wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. Kijk voor meer informatie over de kandidaten en hun onderzoek op de website van SIA.

 

Lancering nieuwe website
Op de Startconferentie stond de impact van de PD centraal: de bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen, de impact van de PD op kandidaten, op praktijkpartners, hogescholen en het hoger onderwijsstelsel als geheel. Tijdens het plenaire ochtendprogramma lichtten voorzitter van de VH Maurice Limmen en waarnemend voorzitter van Regieorgaan SIA Huib de Jong het belang van de PD toe. Demissionair minister Robbert Dijkgraaf ging met een aantal van de eerste PD-kandidaten in gesprek. De ochtend werd afgesloten met de lancering van de nieuwe website over de PD: www.professionaldoctorate.nl. Op deze website kan iedereen nader kennismaken met de PD en wordt gerapporteerd over de voortgang van de pilot.


Foto boven (v.l.n.r.): voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool Elisabeth Minnemann, demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen, waarnemend voorzitter van Regieorgaan SIA Huib de Jong.

Foto boven: Voorzitter Vereniging Hogescholen Maurice Limmen.

Foto boven: Demissionair minister Robbert Dijkgraaf in gesprek met PD-kandidaten Huibert-Jan Lekkerkerk (NHL Stenden), Chinouk Filique de Miranda (ArtEZ), Lieke Dalstra (Hanzehogeschool Groningen), Peter van der Aalst (Breda University of Applied Sciences).


Gerelateerd

Nieuwe beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Article

Regieorgaan SIA heeft zeven financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze honoreringen kunnen nu ook in de domeinen Maritiem, Gezondheid & Welzijn, en Leisure, Tourism & Hospitality kandidaten aan de slag met hun onderzoek naar complexe problemen in de praktijk. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken.

Lees meer

Eerste beurzen voor deelnemers pilot Professional Doctorate

Article

Regieorgaan SIA heeft 11 aanvragen voor Professional Doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze belangrijke stap in de pilot van het doctoraatstraject in het hbo kunnen kandidaten nu ook daadwerkelijk aan de slag met hun onderzoek. De komende vier jaar worden zij opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren interveniëren in complexe (beroeps)praktijken, zoals de energietransitie en de gezondheidszorg.

Lees meer

Kabinet komt met noodzakelijke impuls voor het hbo

Article

“Een noodzakelijke impuls voor het hoger beroepsonderwijs en erkenning van de spilfunctie van hogescholen in hun regio”. Zo typeert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de beleidsbrief die onderwijsminister Dijkgraaf vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Limmen: “Nederland kan niet zonder kwalitatief goede hbo-opleidingen die mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Het is cruciaal dat het kabinet daarin blijft investeren."

Lees meer