Actualiteit

Oproep Maurice Limmen aan de Tweede Kamer bij opening hogeschooljaar 2023-2024:

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Het belang van om-, bij- en nascholing
De Vereniging Hogescholen geeft in het verkiezingsmanifest 'Investeer in talent voor de innovatie van Nederland' aan dat we als maatschappij niet om een publieke verantwoordelijkheid heen kunnen voor om-, bij- en nascholing. Dit is in onze veranderende arbeidsmarkt steeds belangrijker. We hebben in Nederland immers niet genoeg arbeidskrachten. Het piept en het kraakt ook in bijvoorbeeld de techniek, de zorg, de woningbouw en de ICT. Dit kan en moet anders. De hogescholen roepen daarom de politiek op nu snel veel meer flexibele vormen van om- en bijscholing via het publieke vervolgonderwijs mogelijk maken.

Werk en studie combineren
Limmen: “Voor deelnemers is het belangrijk dat om- en bijscholing betaalbaar, haalbaar en van goede kwaliteit is. Hogescholen willen daarom meer flexibiliteit kunnen bieden bij het omscholen van deze zijinstromers. Dat betekent dat we meer rekening willen kunnen houden met wat mensen al kunnen of al weten. Zodat veel meer mensen de overstap kunnen maken naar een andere sector."


Bekijk de video-boodschap van Maurice Limmen aan de Tweede Kamer (via X).

Gerelateerd

Verkiezingsmanifest: Investeer in talent voor de innovatie van Nederland

Article

De Vereniging Hogescholen heeft haar belangrijkste standpunten gedeeld met de commissies van politieke partijen die de verkiezingsprogramma’s schrijven voor de verkiezingen van 22 november. Deze standpunten zijn gebundeld in het verkiezingsmanifest ‘Investeer in talent voor de innovatie van Nederland’. Nederland heeft niet genoeg arbeidskrachten om zijn ambities waar te maken. Het piept en het kraakt, in bijvoorbeeld de zorg, het basisonderwijs, de woningbouw en de ICT. Ook de economie en maatschappelijke uitdagingen als verduurzaming ondervinden nadelen. Dit kan en moet anders.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Nationaal Groeifonds: leraren kunnen blijven doorleren

Article

De ontwikkelmogelijkheden voor leraren worden in de komende tien jaar aanmerkelijk verbeterd en uitgebreid. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit van vandaag om 160 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds hiervoor te besteden. Van dat geld kan in de komende vier jaar 73 miljoen euro worden besteed; de rest van het bedrag is voorwaardelijk toegekend.

Lees meer