Actualiteit

Oproep Maurice Limmen aan de Tweede Kamer bij opening hogeschooljaar 2023-2024:

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Het belang van om-, bij- en nascholing
De Vereniging Hogescholen geeft in het verkiezingsmanifest 'Investeer in talent voor de innovatie van Nederland' aan dat we als maatschappij niet om een publieke verantwoordelijkheid heen kunnen voor om-, bij- en nascholing. Dit is in onze veranderende arbeidsmarkt steeds belangrijker. We hebben in Nederland immers niet genoeg arbeidskrachten. Het piept en het kraakt ook in bijvoorbeeld de techniek, de zorg, de woningbouw en de ICT. Dit kan en moet anders. De hogescholen roepen daarom de politiek op nu snel veel meer flexibele vormen van om- en bijscholing via het publieke vervolgonderwijs mogelijk maken.

Werk en studie combineren
Limmen: “Voor deelnemers is het belangrijk dat om- en bijscholing betaalbaar, haalbaar en van goede kwaliteit is. Hogescholen willen daarom meer flexibiliteit kunnen bieden bij het omscholen van deze zijinstromers. Dat betekent dat we meer rekening willen kunnen houden met wat mensen al kunnen of al weten. Zodat veel meer mensen de overstap kunnen maken naar een andere sector."


Bekijk de video-boodschap van Maurice Limmen aan de Tweede Kamer (via X).

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen bezorgd over voorgenomen bezuinigingen hoger onderwijs

Article

Hogescholen willen een sleutelrol vervullen in de regio met hun onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Ze voelen zich daarin erkend in het hoofdlijnenakkoord dat gerichte aandacht heeft voor het belang van hbo-opleidingen in de regio. Deze aandacht is positief. Maar de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek, internationalisering en studenten die lang over hun studie doen geven reden tot zorg. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het hoger beroepsonderwijs heeft een essentiële rol in àlle regio’s van Nederland, niet alleen voor jongeren en werkenden die zich willen blijven ontwikkelen maar ook voor bedrijven, zorginstellingen en scholen die behoefte hebben aan professionals. Hiervoor zijn extra middelen nodig.”

Lees meer

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW sprak Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer