Actualiteit

Oproep Maurice Limmen aan de Tweede Kamer bij opening hogeschooljaar 2023-2024:

Geef nu meer ruimte aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen riep vandaag bij de opening van het nieuwe hogeschooljaar bij Hogeschool iPABO de politiek op om nu meer ruimte te geven aan pabo’s om zij-instromers maatwerk te bieden voor een snellere omscholing tot leraar. Limmen: “Ik heb de studenten vandaag gefeliciteerd met hun keuze voor het leraarschap. Veel mensen willen overstappen naar het onderwijs, maar zetten nog te vaak de stap niet, terwijl de scholen staan te springen om nieuwe medewerkers.” Ook voor de andere grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering zijn nu en in de toekomst veel meer hoger opgeleide professionals nodig.

Het belang van om-, bij- en nascholing
De Vereniging Hogescholen geeft in het verkiezingsmanifest 'Investeer in talent voor de innovatie van Nederland' aan dat we als maatschappij niet om een publieke verantwoordelijkheid heen kunnen voor om-, bij- en nascholing. Dit is in onze veranderende arbeidsmarkt steeds belangrijker. We hebben in Nederland immers niet genoeg arbeidskrachten. Het piept en het kraakt ook in bijvoorbeeld de techniek, de zorg, de woningbouw en de ICT. Dit kan en moet anders. De hogescholen roepen daarom de politiek op nu snel veel meer flexibele vormen van om- en bijscholing via het publieke vervolgonderwijs mogelijk maken.

Werk en studie combineren
Limmen: “Voor deelnemers is het belangrijk dat om- en bijscholing betaalbaar, haalbaar en van goede kwaliteit is. Hogescholen willen daarom meer flexibiliteit kunnen bieden bij het omscholen van deze zijinstromers. Dat betekent dat we meer rekening willen kunnen houden met wat mensen al kunnen of al weten. Zodat veel meer mensen de overstap kunnen maken naar een andere sector."


Bekijk de video-boodschap van Maurice Limmen aan de Tweede Kamer (via X).

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Verkiezingsuitslag 2023: wees zuinig op onze hogescholen

Article

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bekend. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen roept de politiek nu op: wees zuinig op onze hogescholen. Investeer in onderzoek en onderwijs. Dat is essentieel voor de toekomst van onze bijna half miljoen studenten, onze toekomstige studenten én voor de arbeidsmarkt in alle regio's.

Lees meer

Aankondiging: Het Nationaal Hoger Onderwijsdebat op 14 november 2023

Article

Hoe gaan de politieke partijen om met het hoger onderwijs in hun partijprogramma's? Waarop leggen ze de nadruk als het gaat om de belangen van jou als student? In de komende weken barst de verkiezingsstrijd los. De landelijke studentenorganisaties, hogescholen en universiteiten slaan daarom de handen ineen en organiseren op dinsdag 14 november 2023: het Nationaal Hoger Onderwijsdebat. 

Lees meer