Actualiteit

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Op 13 juni 2024 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de periode 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Beide delegaties legden het resultaat met een positief stemadvies voor aan hun achterban. Ook de achterban van de bonden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2024 en met 4% per 1 januari 2025. Daarnaast ontvangen alle medewerkers in oktober 2024 en oktober 2025 een incidentele pensioengevende uitkering van € 485 bruto naar rato van het dienstverband. Cao-partijen hebben afgesproken om gedurende de looptijd van de cao een aantal onderwerpen gezamenlijk op te pakken in werkgroepen of onderzoeken; balans in het loongebouw, functiewaardering, een inclusievere cao, sociale veiligheid en de monitoring van werkdrukafspraken.

Vragen?

Neem contact op met Arnaud Stadermann, coördinator arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van hogescholen met individuele vragen kunnen daarvoor terecht bij hun eigen instelling.