Actualiteit

Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe cao hbo

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Onderwijs & Onderzoek, FvOv en CNV Onderwijs hebben op donderdag 13 juni 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao voor de sector hbo met een looptijd van 18 maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Beide delegaties leggen het resultaat met een positief stemadvies voor aan hun achterban. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er ligt een keurig onderhandelingsresultaat. We bieden onze collega's een loonsverhoging in lijn met de loonontwikkelingen in andere cao's. Zo houden we het hbo als aantrekkelijke werkgever op de kaart. Daarnaast biedt de langere looptijd van de cao de mogelijkheid om met vakbonden zorgvuldig te werken aan eerdere gemaakte afspraken.”

Cao-partijen hebben een loonontwikkeling afgesproken waarbij de lonen met 3% worden verhoogd per 1 juli 2024 en met 4% per 1 januari 2025. Daarnaast ontvangen alle medewerkers in oktober 2024 en oktober 2025 een incidentele pensioengevende uitkering van €485 bruto naar rato van het dienstverband. Werknemers die in oktober lid worden bij een vakbond krijgen €100 vergoed voor hun eerste jaar contributie.

Cao-partijen hebben afgesproken om gedurende de looptijd van de cao een aantal onderwerpen gezamenlijk op te pakken in werkgroepen of onderzoeken; balans in het loongebouw, functiewaardering, een inclusievere cao, sociale veiligheid en de monitoring van werkdrukafspraken.

De huidige cao is een jaar geleden afgesloten en loopt tot 1 juli 2024. In de cao  2023-2024 zijn afspraken gemaakt over een aantal grote thema’s, zoals de werkdruk verlagende afspraken, de inschaling van docenten en de invoering van een schriftelijk vastgelegd inwerkbeleid voor nieuwe medewerkers. Hogescholen zijn het afgelopen jaar hard aan de slag geweest met de uitvoering van deze afspraken, maar hebben tijd nodig om de maatregelen te realiseren en om de maatregelen in de praktijk effect te laten krijgen. Daarom hebben de cao-partijen besloten om de hogescholen door middel van een beleidsarme cao de tijd te geven voor de implementatie van de afspraken uit de cao hbo 2023-2024.

Het onderhandelingsresultaat zal op vrijdag 5 juli 2024 worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat, wordt de cao formeel van kracht.

Vragen?

Neem contact op met Arnaud Stadermann, coördinator arbeidsvoorwaarden. Medewerkers van hogescholen met individuele vragen kunnen daarvoor terecht bij hun eigen instelling.