Actualiteit

Belangrijke mijlpaal voor hbo-masters: OCW besluit positief over cross-sectorale hbo-master Human Capital Innovation  

Op de arbeidsmarkt is steeds meer behoefte aan praktijkgerichte professionals. Want met complexe uitdagingen als bijvoorbeeld de energietransitie, een krappe arbeidsmarkt, onze ouder wordende bevolking of de opkomst van AI en data komen er veel uitdagingen op Nederland af.  

Hogescholen hebben daarom de handen ineengeslagen om praktisch opgeleide masters af te leveren die Nederland voor de toekomst nodig heeft. Dat doen ze door samen cross-sectorale masteropleidingen te ontwikkelen. Dat zijn opleidingen over de grenzen van disciplines en sectoren heen. Onlangs is hierin met een positief besluit van het ministerie van OCW over de cross-sectorale master Human Capital Innovation, die door zes hogescholen zal worden verzorgd, een eerste grote stap gezet. 

Voorzitter Vereniging Hogescholen Maurice Limmen: “Op de arbeidsmarkt is steeds meer behoefte aan masteropgeleide professionals die sectoroverstijgend kunnen denken en doen. Hogescholen ontwikkelen hiervoor zogenoemde cross-sectorale masteropleidingen. De positieve waardering vanuit OCW over de clusteraanvraag Master Human Capital Innovation is een mooi resultaat waar de afgelopen jaren door veel collega's op hogescholen aan is gewerkt, samen met andere onderwijsinstellingen, het werkveld en maatschappelijke partners.” 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft nu voor het eerst een positief besluit genomen over een clusteraanvraag. Het betreft de clusteraanvraag Master Human Capital Innovation van zes gezamenlijke hogescholen. Het gaat om de hogescholen Windesheim, Saxion, HAN University of Applied Sciences, Fontys, Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de de ontwikkeling van hbo-masteropleidingen in het algemeen.  

De clusteraanvraag bevat vier gelijknamige (deeltijd) hbo-masteropleidingen Human Capital Innovation, te verzorgen in Zwolle en Deventer (als joint degree), Eindhoven en Nijmegen (als joint degree), Utrecht en Den Haag. Het gaat daarbij om het opleiden van specialisten op het gebied van ‘human capital innovation’, professionals die binnen organisaties een rol kunnen spelen bij het innovatief inzetten van personeel en daarmee (maatschappelijk verantwoorde) transities kunnen stimuleren. De volgende fase is het laten accrediteren van de nieuwe opleidingen door de NVAO.  

De clusteraanvraag is het resultaat van een initiatief van de Vereniging Hogescholen om rondom een vijftal grote maatschappelijke thema’s gezamenlijke masteropleidingen te ontwikkelen. Hiervoor is een ontwerp voor de landelijke ontwikkeling van toekomstgerichte masters opgesteld. In juli 2021 hebben hogescholen 5 landelijke coalities rondom deze thema’s gevormd. Zij hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan de uitwerking van een gezamenlijk profiel en bekostigingsaanvraag. De insteek van de hogescholen is daarbij om te komen tot een relevant, doelmatig en actueel praktijkgericht masteraanbod, door samen te werken op zowel onderwijs als onderzoek. De hogescholen werken naast de clusteraanvraag voor Human Capital Innovation ook samen aan andere clusteraanvragen, deze gaan over de thema’s Sustainability Transitions, AI-Translator, Data Driven Business en Transitie naar Gezondheid en Welzijn.  

Meer informatie: https://www.cdho.nl/application/page/?id=1593

Foto: VH-voorzitter Maurice Limmen (tweede van rechts) in gesprek met het bestuur en lectoren en docenten van de HAN en Fontys (via Teams), die de nieuwe master HCI samen als joint degree willen gaan aanbieden, 4 juli 2024