Actualiteit

Vereniging Hogescholen werkt met ondernemers aan optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg? Die vraag staat centraal in de nieuwe samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een vandaag ondertekend convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt. 

Vandaag hebben de voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) de afspraken daarover ondertekend in het convenant ‘Laat kennis werken’. De ondertekening vond plaats bij het ICT-bedrijf Delta-N in Den Haag, dat nauw samenwerkt met de ICT-opleiding van De Haagse Hogeschool. 

Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Onze inzet bij deze samenwerking met het bedrijfsleven is te waarborgen dat onze hbo studenten met wat ze geleerd hebben, zo goed en zo lang mogelijk een bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt. In een tijd waarin beroepen zo snel veranderen is het essentieel om ook op landelijk niveau hierop de handen ineen te slaan.”

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: “We staan voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oppakken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de terugloop van het aantal studenten in het beroepsonderwijs en het goed invullen van de rol van de hogescholen op het terrein van een leven lang ontwikkelen.”

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW: “We gaan behalve op sectoraal niveau nu ook landelijk samenwerken. Zo veel mogelijk maatwerk is dan ook het doel van de sectortafels die we hebben ingericht en die we nog verder gaan uitbouwen.”

Tijdens de bijeenkomst in bij het ICT-bedrijf Delta-N in Den Haag vertelden een docent en student van de ICT-opleiding van de Haagse Hogeschool over de samenwerking met Delta-N. Dat bedrijf heeft een belangrijke inbreng in het onderwijsprogramma. De nieuwste ontwikkelingen uit de beroepspraktijk maken de opleiding voor de studenten niet alleen actueler maar ook aantrekkelijker. “Voor ons is het een voordeel dat we regelmatig jong talent kunnen binnenhalen”, aldus directeur Marcel Timmers van Delta-N.

De afspraken over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gaan nadrukkelijk niet alleen over studenten van voltijdstudies aan de hogescholen, maar ook over mensen die al een baan hebben en zich verder willen ontwikkelen of het over een andere boeg willen gooien. Om- en bijscholing is heel belangrijk om arbeidsmarkttekorten te helpen verminderen. De hogescholen werken hier al actief aan (‘Leven Lang Ontwikkelen’). 

Video ondertekening

 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Versterking praktijkgericht onderzoek op hogescholen

Article

Met de ondertekening van de Overeenkomst Versterking praktijkgericht onderzoek krijgen hogescholen en het Regieorgaan SIA nieuw houvast om in de komende vijf jaar het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen. Vorige week werden de handtekeningen geplaatst van minister Dijkgraaf van OCW (mede namens zijn collega Adriaansens van Economische Zaken), voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen en de bestuurders van de NWO, ROM-NL, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao hbo

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vandaag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 28 juni 2023 bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakbonden AOb, FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2023 tot 1 juli 2024. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer