Actualiteit

Vereniging Hogescholen werkt met ondernemers aan optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Hoe kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen nu én in de toekomst beschikken over voldoende hoogopgeleide professionals om vorm te geven aan de grote transities op het gebied van digitalisering, energie, wonen en zorg? Die vraag staat centraal in de nieuwe samenwerking tussen de Vereniging Hogescholen en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. In een vandaag ondertekend convenant spreken deze organisaties uit dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor vraagstukken rond het opleiden, aantrekken én behouden van professionals voor de arbeidsmarkt. 

Vandaag hebben de voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) de afspraken daarover ondertekend in het convenant ‘Laat kennis werken’. De ondertekening vond plaats bij het ICT-bedrijf Delta-N in Den Haag, dat nauw samenwerkt met de ICT-opleiding van De Haagse Hogeschool. 

Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Onze inzet bij deze samenwerking met het bedrijfsleven is te waarborgen dat onze hbo studenten met wat ze geleerd hebben, zo goed en zo lang mogelijk een bijdrage kunnen leveren op de arbeidsmarkt. In een tijd waarin beroepen zo snel veranderen is het essentieel om ook op landelijk niveau hierop de handen ineen te slaan.”

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: “We staan voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oppakken, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, de terugloop van het aantal studenten in het beroepsonderwijs en het goed invullen van de rol van de hogescholen op het terrein van een leven lang ontwikkelen.”

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW: “We gaan behalve op sectoraal niveau nu ook landelijk samenwerken. Zo veel mogelijk maatwerk is dan ook het doel van de sectortafels die we hebben ingericht en die we nog verder gaan uitbouwen.”

Tijdens de bijeenkomst in bij het ICT-bedrijf Delta-N in Den Haag vertelden een docent en student van de ICT-opleiding van de Haagse Hogeschool over de samenwerking met Delta-N. Dat bedrijf heeft een belangrijke inbreng in het onderwijsprogramma. De nieuwste ontwikkelingen uit de beroepspraktijk maken de opleiding voor de studenten niet alleen actueler maar ook aantrekkelijker. “Voor ons is het een voordeel dat we regelmatig jong talent kunnen binnenhalen”, aldus directeur Marcel Timmers van Delta-N.

De afspraken over een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt gaan nadrukkelijk niet alleen over studenten van voltijdstudies aan de hogescholen, maar ook over mensen die al een baan hebben en zich verder willen ontwikkelen of het over een andere boeg willen gooien. Om- en bijscholing is heel belangrijk om arbeidsmarkttekorten te helpen verminderen. De hogescholen werken hier al actief aan (‘Leven Lang Ontwikkelen’). 

Video ondertekening

 

Gerelateerd

Starters van meerjarige opleidingen wellicht dupe van uitstel STAP-regeling

Article

De Vereniging Hogescholen is bezorgd over het besluit van de ministeries van SZW en OCW om het subsidieaanvraagtijdvak van januari en februari uit te stellen. Deze maatregel wordt genomen op het moment dat voor het eerst ook aanvragen voor meerjarige opleidingstrajecten kunnen ingediend.

Lees meer

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Hogescholen en UWV Werkbedrijf pakken gezamenlijk tekorten in kraptesectoren aan

Article

De hogescholen en UWV Werkbedrijf slaan de handen ineen voor de aanpak van de personeelstekorten in de IT. Via het Make IT Work traject kunnen werkzoekenden een omscholingstraject van 11 maanden volgen waarbij ze vanaf de zesde maand aan de slag gaan bij een werkgever.  Zij kunnen dit doen zonder dat zij voor hun omscholing hoeven te betalen of hun uitkering verliezen. “Werkgevers in de IT- sector waar grote personeelstekorten zijn kunnen door deze samenwerking snel aan goed opgeleide en gemotiveerde collega’s komen. Mensen die het roer om willen gooien krijgen hiervoor ook de daadwerkelijk de kans”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “We hopen in de toekomst ook in andere omscholingstrajecten op deze wijze samen te werken met het UWV.”

Lees meer