Actualiteit

Starters van meerjarige opleidingen wellicht dupe van uitstel STAP-regeling

De Vereniging Hogescholen is bezorgd over het besluit van de ministeries van SZW en OCW om het subsidieaanvraagtijdvak van januari en februari uit te stellen. Deze maatregel wordt genomen op het moment dat voor het eerst ook aanvragen voor meerjarige opleidingstrajecten kunnen ingediend.

Dat is zuur voor mensen die een serieuze opleiding aan een van onze hogescholen willen gaan volgen om daadwerkelijk een betere positie op de arbeidsmarkt te verweven. Het tijdstip – kort voor de februari-instroom bij hogescholen – is erg ongelukkig.

De ministeries lieten eerder deze week weten dat de openstelling voor aanvragen op 2 januari niet doorgaat. Dit uitstel is volgens de rijksoverheid nodig in verband met onderzoeken door de Toetsingskamer onder 200 opleiders. Daar is een vermoeden van mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling.

De Vereniging Hogescholen vindt het uiteraard goed dat oneigenlijk gebruik van de regeling wordt bestreden. Maar het is niet terecht om de goeden daardoor onder de kwaden te laten lijden.

Gerelateerd

Maurice Limmen in Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen

Article

Op 18 april houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van de bevolking. Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie SZW spreekt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deze middag over hoe het hbo en demografische ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, en wat er gedaan kan worden om die elkaar te laten versterken. Ook, en juist, als het geboortecijfer terugloopt. Want hogescholen leveren goed opgeleide mensen af, die binnen (zeer) korte tijd werk op hbo-niveau of hoger vinden.

Lees meer

Toekomstverkenning vervolgonderwijs - boodschap van het hbo

Article

Op maandag 15 april 2024 vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van het stelsel van vervolgonderwijs. Wat is van essentieel belang voor hogescholen en daarmee voor de maatschappij? Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen vat het samen voor de deelnemende Kamerleden.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer