Actualiteit

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

In het hbo is 7,1% van de studenten afkomstig uit het buitenland. In absolute cijfers: van de 492.734 studenten in het hbo kwamen er 34.901 studenten uit het buitenland. Van deze 7,1 % internationale studenten die aan het hbo studeren is ongeveer 23% afkomstig van buiten Europa – dat is dus ca 1,6%, niet meer dan 8000 studenten. Bovendien is nog geen 10% van alle hbo-opleidingen geheel in het Engels.

Natuurlijk zien hogescholen de problemen rond huisvesting. Zij zijn daarover continu in gesprek met lokale partners: gemeenten en studentenhuisvesters. Waar geen woonruimte te vinden is voor studenten nemen zij waar mogelijk hun verantwoordelijkheid. Meerdere hogescholen hebben afgelopen zomer internationale studenten opgeroepen om niet naar Nederland te komen als ze geen huisvesting hebben geregeld.

De Nederlandse arbeidsmarkt kent structurele tekorten in vrijwel alle sectoren. Het hoger beroepsonderwijs leidt professionals op voor de (regionale) arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vraagt om afgestudeerden die relevante kennis en internationale vaardigheden hebben om hun beroep (ook in de toekomst) te kunnen uitoefenen. Hogescholen staan in nauw contact met het werkveld, daarop stemmen zij hun opleidingsaanbod af en zij werven gericht om de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Er zijn grote regionale verschillen, met name in de krimpregio’s is het voor de economie van levensbelang dat de instroom van buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs, en daarmee arbeidskrachten, op peil blijft en zo mogelijk zelfs toeneemt. Maar ook landelijk hebben we tekorten aan vakkrachten waar de internationale student mede in kan voorzien. Ten slotte kennen we in Nederland sectoren die per definitie in een internationale context werken.

Momenteel blijft ongeveer 20% van de buitenlandse studenten die in Nederland een hogere beroepsopleiding afrondt, behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat zijn professionals die op de krappe arbeidsmarkt vacatures vervullen en dus ook belasting betalen.

Gerelateerd

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Article

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Article

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Lees meer