Actualiteit

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

In het hbo is 7,1% van de studenten afkomstig uit het buitenland. In absolute cijfers: van de 492.734 studenten in het hbo kwamen er 34.901 studenten uit het buitenland. Van deze 7,1 % internationale studenten die aan het hbo studeren is ongeveer 23% afkomstig van buiten Europa – dat is dus ca 1,6%, niet meer dan 8000 studenten. Bovendien is nog geen 10% van alle hbo-opleidingen geheel in het Engels.

Natuurlijk zien hogescholen de problemen rond huisvesting. Zij zijn daarover continu in gesprek met lokale partners: gemeenten en studentenhuisvesters. Waar geen woonruimte te vinden is voor studenten nemen zij waar mogelijk hun verantwoordelijkheid. Meerdere hogescholen hebben afgelopen zomer internationale studenten opgeroepen om niet naar Nederland te komen als ze geen huisvesting hebben geregeld.

De Nederlandse arbeidsmarkt kent structurele tekorten in vrijwel alle sectoren. Het hoger beroepsonderwijs leidt professionals op voor de (regionale) arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vraagt om afgestudeerden die relevante kennis en internationale vaardigheden hebben om hun beroep (ook in de toekomst) te kunnen uitoefenen. Hogescholen staan in nauw contact met het werkveld, daarop stemmen zij hun opleidingsaanbod af en zij werven gericht om de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Er zijn grote regionale verschillen, met name in de krimpregio’s is het voor de economie van levensbelang dat de instroom van buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs, en daarmee arbeidskrachten, op peil blijft en zo mogelijk zelfs toeneemt. Maar ook landelijk hebben we tekorten aan vakkrachten waar de internationale student mede in kan voorzien. Ten slotte kennen we in Nederland sectoren die per definitie in een internationale context werken.

Momenteel blijft ongeveer 20% van de buitenlandse studenten die in Nederland een hogere beroepsopleiding afrondt, behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat zijn professionals die op de krappe arbeidsmarkt vacatures vervullen en dus ook belasting betalen.

Gerelateerd

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%. “Steeds meer studenten kiezen voor een master aan het hbo. Dat is een goede stap in het benutten van de talenten van alle jongeren en het bieden van gelijke kansen aan alle jongeren en voor het voldoen aan de belangrijke vraag van de arbeidsmarkt”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Deltapremie van €500.000 voor Janine Stubbe en Reint Jan Renes

Article

Lectoren Janine Stubbe van Codarts Rotterdam en Reint Jan Renes van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de winnaars van de derde editie van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun grensverleggende onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van onder meer podiumkunstenaars en de gedragspsychologie achter het maken van duurzame keuzes. Deze lectoren tonen aan dat hogescholen met hun onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Lees meer

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer