Actualiteit

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

In het hbo is 7,1% van de studenten afkomstig uit het buitenland. In absolute cijfers: van de 492.734 studenten in het hbo kwamen er 34.901 studenten uit het buitenland. Van deze 7,1 % internationale studenten die aan het hbo studeren is ongeveer 23% afkomstig van buiten Europa – dat is dus ca 1,6%, niet meer dan 8000 studenten. Bovendien is nog geen 10% van alle hbo-opleidingen geheel in het Engels.

Natuurlijk zien hogescholen de problemen rond huisvesting. Zij zijn daarover continu in gesprek met lokale partners: gemeenten en studentenhuisvesters. Waar geen woonruimte te vinden is voor studenten nemen zij waar mogelijk hun verantwoordelijkheid. Meerdere hogescholen hebben afgelopen zomer internationale studenten opgeroepen om niet naar Nederland te komen als ze geen huisvesting hebben geregeld.

De Nederlandse arbeidsmarkt kent structurele tekorten in vrijwel alle sectoren. Het hoger beroepsonderwijs leidt professionals op voor de (regionale) arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt vraagt om afgestudeerden die relevante kennis en internationale vaardigheden hebben om hun beroep (ook in de toekomst) te kunnen uitoefenen. Hogescholen staan in nauw contact met het werkveld, daarop stemmen zij hun opleidingsaanbod af en zij werven gericht om de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Er zijn grote regionale verschillen, met name in de krimpregio’s is het voor de economie van levensbelang dat de instroom van buitenlandse studenten in het hoger beroepsonderwijs, en daarmee arbeidskrachten, op peil blijft en zo mogelijk zelfs toeneemt. Maar ook landelijk hebben we tekorten aan vakkrachten waar de internationale student mede in kan voorzien. Ten slotte kennen we in Nederland sectoren die per definitie in een internationale context werken.

Momenteel blijft ongeveer 20% van de buitenlandse studenten die in Nederland een hogere beroepsopleiding afrondt, behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat zijn professionals die op de krappe arbeidsmarkt vacatures vervullen en dus ook belasting betalen.

Gerelateerd

Hogescholen zien aantal nieuwe studenten afnemen

Article

Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitzondering zijn de opleidingen Associate degree (Ad), waar – geheel in lijn met de afgelopen jaren – een flinke toename is te zien met 9,2%. “De voortdurende en gestage groei van onze Ad-opleidingen laat zien dat de Ad is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het hoger beroepsonderwijs”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer