Actualiteit

VH werkt aan convenant ter stimulering regionale mkb-innovaties

De Vereniging Hogescholen en het samenwerkingsverband van de negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland (ROM-Nederland) maken afspraken om het ontwikkelen en benutten van kennis in het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een convenant dat later dit voorjaar wordt ondertekend. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen en ROM’s willen de structurele en duurzame samenwerking tussen ambitieuze ondernemers en hogescholen versterken. Dat is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio. Dit convenant is een belangrijke stap in die richting”.

Innovatie is een cruciale sleutel tot een toekomstbestendig en welvarend Nederland. De regio rond bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen wordt steeds belangrijker. De hogescholen en de ROM’s willen helpen om regionale vernieuwing verder te brengen. Daarom wordt het regionale mkb (inclusief startups en scale-ups) hierbij goed aangesloten.

 “Hogescholen zijn sterk verankerd in alle regio’s. Ons onderzoek en onderwijs strekt zich uit in regionale netwerken. Wij vinden het belangrijk dat het regionale bedrijfsleven de vruchten kan plukken van al die kennis en zien in de samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen kansen om dit nog verder te versterken” zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Het hbo is sterk verankerd in alle regio's, onder meer door middel van zogenoemde Centres of Expertise, door Centra voor ondernemerschap, door living labs en talloze netwerken en projecten. De hogescholen hebben wettelijke taken in het geven van beroepsonderwijs en het overdragen van kennis ten behoeve van de samenleving (valorisatie). Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van beroepen. Ook vanuit de wettelijke valorisatietaak willen hogescholen bijdragen aan een regionaal innovatief mkb.

De negen ROM’s in Nederland vormen sinds eind 2021 een landelijk dekkend netwerk, met hun fundament in de regio. Ze helpen ambitieuze ondernemers in hun regio vanuit de drie kernactiviteiten Innoveren, Internationaliseren en Investeren. Dit kan betrekking hebben op het helpen van ondernemers met raad en daad om te innoveren, het investeren in innovatieve startups en scale-ups, het over de grens helpen van groeiende bedrijven en het aantrekken van relevante buitenlandse bedrijven die de regio versterken. 

Wendy de Jong, directeur van Oost NL en voorzitter van ROM-Nederland: “Er zit veel potentie en innovatiekracht in de regio’s die we door structureel samen te werken met hogescholen in heel Nederland nog beter kunnen benutten. We denken dat dat ons gaat helpen om innovatieve mkb-ondernemingen nog beter te ondersteunen bij hun zoektocht naar kennis, talent, partners, testfaciliteiten en kapitaal.”

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Van het gas af met praktijkgericht onderzoek

Article

In de serie De Koplopers, geproduceerd door De Balie uit Amsterdam, staan de grootste maatschappelijke vraagstukken centraal die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten bieden. De aflevering van vanavond, getiteld 'Van het gas af', gaat over de kansen die grondwarmte biedt voor het maken van vers voedsel in de kans en het verwarmen van woningen. Te gast zijn onder meer Mieke Oostra (lector Nieuwe Energie in de Stad Hogeschool Utrecht) en Paul Das (projectleider bij Bos Groep B.V. en afgestudeerd bouwkundige Hogeschool Utrecht).

Lees meer

Hbo-studenten helpen het mkb te innoveren

Article

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan nog veel beter samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt door middel van het vandaag officieel gelanceerde innovatietraineeship. Daarbij krijgen studenten van hogescholen na een stage als onderzoeker, ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. 

Lees meer