Actualiteit

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Belangrijke uitzondering op de afname van de nieuwe studenteninstroom vormen de Associate degree-opleidingen, die groeiden met 9,4%. “Deze nog betrekkelijke nieuwe loot aan de stam van het hbo groeit als kool”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Dat laat zien dat de Ad als brug tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voorziet in een grote behoefte”. De groei van de Ad-opleidingen vormt een contrast met de totale instroom vanuit het mbo, die juist afnam met 9 procent.

De sterkste afname van eerstejaars studenten deed zich voor in opleidingen in de sector gezondheidszorg, vooral als gevolg van de afname van het aantal nieuwe verpleegkunde-studenten (-17,7%). Het aantal nieuwe pabo-studenten (+2,7%) nam daarentegen toe. Bij de 36 publiek bekostigde hogescholen studeerden aan het begin van dit studiejaar 477.916 studenten.

Oorzaken

Als mogelijke redenen voor de afname valt naast demografische factoren te denken aan de herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024, die studenten kan hebben aangezet om hun studie een jaar uit te stellen. Hiernaast zou de huidige krappe arbeidsmarkt mbo- afgestudeerden gemotiveerd kunnen hebben om direct te starten met een carrière in plaats van verder te gaan studeren in het hbo. Ook kan van invloed zijn geweest dat het nemen van een tussenjaar weer aantrekkelijker is geworden nu de reis-restricties wegens de COVID-19 pandemie ook in het buitenland grotendeels zijn opgeheven.

Oekraïners

Het aantal buitenlandse studenten op hogescholen is dit studiejaar licht toegenomen: het aantal ingestroomde internationale studenten als proportie van het totaal aantal ingestroomde studenten is in 2022 met ongeveer 1% toegenomen ten opzichte van 2021. Van de groei van 531 niet-EER studenten komt bijna een derde voor rekening van Oekraïense studenten.

De cijfers zijn ondergebracht in een factsheet; deze is hiernaast te downloaden.

 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen: zorgen over motie buitenlandse studenten

Article

De Vereniging Hogescholen is teleurgesteld dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen die oproept om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten stopt, totdat de minister met nieuwe maatregelen komt over internationalisering. Ook buitenlandse studenten kunnen immers hard nodig zijn voor de krappe Nederlandse arbeidsmarkt. De Vereniging Hogescholen wil met minister Dijkgraaf in gesprek over de uitvoering van de motie.

Lees meer

Hogescholen zien aantal nieuwe studenten afnemen

Article

Het aantal nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’22-’23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 % afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitzondering zijn de opleidingen Associate degree (Ad), waar – geheel in lijn met de afgelopen jaren – een flinke toename is te zien met 9,2%. “De voortdurende en gestage groei van onze Ad-opleidingen laat zien dat de Ad is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van het hoger beroepsonderwijs”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer