Actualiteit

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Belangrijke uitzondering op de afname van de nieuwe studenteninstroom vormen de Associate degree-opleidingen, die groeiden met 9,4%. “Deze nog betrekkelijke nieuwe loot aan de stam van het hbo groeit als kool”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Dat laat zien dat de Ad als brug tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voorziet in een grote behoefte”. De groei van de Ad-opleidingen vormt een contrast met de totale instroom vanuit het mbo, die juist afnam met 9 procent.

De sterkste afname van eerstejaars studenten deed zich voor in opleidingen in de sector gezondheidszorg, vooral als gevolg van de afname van het aantal nieuwe verpleegkunde-studenten (-17,7%). Het aantal nieuwe pabo-studenten (+2,7%) nam daarentegen toe. Bij de 36 publiek bekostigde hogescholen studeerden aan het begin van dit studiejaar 477.916 studenten.

Oorzaken
Als mogelijke redenen voor de afname valt naast demografische factoren te denken aan de herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024, die studenten kan hebben aangezet om hun studie een jaar uit te stellen. Hiernaast zou de huidige krappe arbeidsmarkt mbo- afgestudeerden gemotiveerd kunnen hebben om direct te starten met een carrière in plaats van verder te gaan studeren in het hbo. Ook kan van invloed zijn geweest dat het nemen van een tussenjaar weer aantrekkelijker is geworden nu de reis-restricties wegens de COVID-19 pandemie ook in het buitenland grotendeels zijn opgeheven.

Oekraïners
Het aantal buitenlandse studenten op hogescholen is dit studiejaar licht toegenomen: het aantal ingestroomde internationale studenten als proportie van het totaal aantal ingestroomde studenten is in 2022 met ongeveer 1% toegenomen ten opzichte van 2021. Van de groei van 531 niet-EER studenten komt bijna een derde voor rekening van Oekraïense studenten.

De cijfers zijn ondergebracht in een factsheet; deze is hieronder te downloaden.

Gerelateerd

Principeakkoord over nieuwe cao hbo

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op woensdag 28 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Partijen hebben afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. We hebben een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. De schalen 11 en 12 zijn verhoogd met een extra periodiek, waardoor deze beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Daarnaast volgt in september 2023 een eenmalige uitkering ter hoogte van 833 euro bij een fulltime dienstverband.

Lees meer

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Article

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer