Actualiteit

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Belangrijke uitzondering op de afname van de nieuwe studenteninstroom vormen de Associate degree-opleidingen, die groeiden met 9,4%. “Deze nog betrekkelijke nieuwe loot aan de stam van het hbo groeit als kool”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Dat laat zien dat de Ad als brug tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs voorziet in een grote behoefte”. De groei van de Ad-opleidingen vormt een contrast met de totale instroom vanuit het mbo, die juist afnam met 9 procent.

De sterkste afname van eerstejaars studenten deed zich voor in opleidingen in de sector gezondheidszorg, vooral als gevolg van de afname van het aantal nieuwe verpleegkunde-studenten (-17,7%). Het aantal nieuwe pabo-studenten (+2,7%) nam daarentegen toe. Bij de 36 publiek bekostigde hogescholen studeerden aan het begin van dit studiejaar 477.916 studenten.

Oorzaken
Als mogelijke redenen voor de afname valt naast demografische factoren te denken aan de herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024, die studenten kan hebben aangezet om hun studie een jaar uit te stellen. Hiernaast zou de huidige krappe arbeidsmarkt mbo- afgestudeerden gemotiveerd kunnen hebben om direct te starten met een carrière in plaats van verder te gaan studeren in het hbo. Ook kan van invloed zijn geweest dat het nemen van een tussenjaar weer aantrekkelijker is geworden nu de reis-restricties wegens de COVID-19 pandemie ook in het buitenland grotendeels zijn opgeheven.

Oekraïners
Het aantal buitenlandse studenten op hogescholen is dit studiejaar licht toegenomen: het aantal ingestroomde internationale studenten als proportie van het totaal aantal ingestroomde studenten is in 2022 met ongeveer 1% toegenomen ten opzichte van 2021. Van de groei van 531 niet-EER studenten komt bijna een derde voor rekening van Oekraïense studenten.

De cijfers zijn ondergebracht in een factsheet; deze is hieronder te downloaden.

Gerelateerd

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer

Deltapremie van €500.000 voor Janine Stubbe en Reint Jan Renes

Article

Lectoren Janine Stubbe van Codarts Rotterdam en Reint Jan Renes van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn de winnaars van de derde editie van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun grensverleggende onderzoek.

Lees meer