Nieuws

Onderwijsorganisaties trekken samen op voor tentamenuitzondering avondklok

Het kabinet bericht vandaag dat er een nationale avondklok komt, zonder uitzondering voor noodzakelijk onderwijs. Onderwijsorganisaties ISO, LSVb, JOB, MBO-raad, VH en VSNU  trekken samen op en pleiten in een brief aan de Tweede Kamer om een uitzondering te maken voor studenten die in de avonduren na een examen of tentamen naar huis moeten reizen. De organisaties hebben overigens alle begrip voor de noodzaak om extra maatregelen te nemen om de bestrijding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees het artikel

Ruggensteun ontwikkeling lectoraten

Hogescholen liggen goed op koers met de ontwikkeling van hun lectoraten. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de ontwikkeling van lectoraten zal blijven faciliteren en stimuleren. “Dat betekent dat lectoraten in de komende jaren verder kunnen uitgroeien als  volwaardig onderdeel van het kennissysteem in ons land”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Het is een goed teken dat de minister ziet dat praktijkgericht onderzoek zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een onmisbare vorm van kennis binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur”.

Lees het artikel

Eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie voor zes onderwijsteams

Op 1 maart 2021 reikt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie uit. Deze nieuwe onderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op hogescholen en universiteiten te onderschrijven. Ook dient de onderwijspremie als grote blijk van waardering voor docententeams die een topprestatie leveren. Daarnaast vertelt de onderwijspremie docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling. Voor de onderwijspremie zijn zes onderwijsteams en hun projecten genomineerd, bij de hogescholen zijn dat: Open-ICT team (Hogeschool Utrecht), LeerLevels (Hogeschool van Amsterdam) en Team Value Creators (Windesheim). 

Lees het artikel

2021: herstel, ontmoeten en verbinden

Na een turbulent 2020, moet 2021 het jaar worden van herstel. Het jaar waarin we terugkeren naar een meer vertrouwde manier van leren en werken in het hbo. Dat vraagt opnieuw wendbaarheid van iedereen die studeert of werkt in onze sector.

Lees het artikel

Student? Meld je aan als stembureaulid

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die kunnen alleen doorgaan met de hulp van 70.000 vrijwilligers. De Rijksoverheid heeft daarom een grote campagne 'Elke stem telt' gelanceerd om stembureauleden te werven. De campagne richt zich onder meer op studenten met de vraag om zich als vrijwilliger aan te melden. De Vereniging Hogescholen, de VSNU, LKVV, LSVb en ISO steunen de campagne. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen Maurice Limmen: “Deze verkiezingen in coronatijd vragen om meer vrijwilligers dan ooit. Ben je hbo-student en laat je studie het toe? Meld je dan aan als stembureaulid op 17 maart."

Lees het artikel

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Lees het artikel

Kenniscoalitie: stabiele groei investeringen R&D noodzakelijk

Voor de komende tien jaar stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie. Met deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3% van het BBP aan onderzoek en innovatie. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Nederland staat voor grote maatschappelijke transities. Er is veel nieuwe kennis nodig die snel kan worden toegepast. Dat vereist investeringen in de brede basis van ons onderzoek‐ en innovatiebestel.”

Lees het artikel

VH bepleit samenhangend plan voor meer fysiek hbo-onderwijs

De Vereniging Hogescholen staat positief ten opzichte van initiatieven die kunnen leiden tot meer fysiek onderwijs in het hbo. De VH reageert daarmee op het voorstel van GroenLinks en D66 om corona-sneltesten in te zetten in het hoger onderwijs en het mbo om zo meer ruimte te geven voor fysiek onderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Natuurlijk willen we niets liever dan zo snel mogelijk terugkeren naar fysiek onderwijs. Alles wat daarbij helpt is welkom. Maar op voorwaarde dat de gezondheid van studenten, docenten en medewerkers niet in gevaar komt.”

Lees het artikel

Deltapremie: erkenning voor praktijkgericht onderzoek hbo

Hogescholen kunnen weer lectoren voordragen voor de Deltapremie 2021. Dat is een tweejaarlijkse prijs voor lectoren die met hun praktijkgericht onderzoek veel impact hebben en daarmee binnen hun hogeschool een voortrekkersrol vervullen. Praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving: er zijn circa 700 lectoren en ruim 3.000 docent-onderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt is steeds het oplossen van vraagstukken uit de praktijk. “De Deltapremie is uniek in Nederland en heeft als doel de kracht van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen verder te vergroten”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees het artikel