Actualiteit

VH stelt verkenningscommissie Hogere Sociale Studies in

De Vereniging Hogescholen heeft op 21 mei jl. de externe commissie ingesteld voor de verkenning van de hbo-sector Hogere Sociale Studies (HSS). De verkenning vindt plaats aan de hand van vier thema’s: de identiteit van de sociale professional, innovatie in het sociale domein, de verbreding naar interprofessionele samenwerking met andere sectoren en Leven lang ontwikkelen in HSS aansluitend op de toekomstige arbeidsmarkt.
 
Opdracht
Aan de verkenningscommissie is de volgende hoofdvraag meegegeven: Hoe kunnen professionals in het sociale domein - werkend vanuit hun positie in het hart van de samenleving - bijdragen aan sociale verandering, welke crossovers tussen domeinen zijn daarbij onontbeerlijk en wat betekent dit voor HSS? Bij deze hoofdvraag spelen de volgende subvragen:

 • Welke maatschappelijke veranderingen staan in het hart van het sociale domein?
 • Hoe spelen demografische ontwikkelingen daarin een rol, zoals vergrijzing, diversiteit?
 • Hoe creëren we technologisch burgerschap en welke vaardigheden heeft de professional nodig om vanuit een ondernemende houding technologie in te kunnen zetten?
 • Hoe kunnen opleidingen in het sociale domein actief bijdragen aan sociale innovatie?
 • Op welke thema’s uit de Meta-analyse en SDG’s is verdieping nodig? En hoe kunnen ze bijdragen aan de focus?

Aanpak verkenning
Deze thema’s zullen verder uitgewerkt en verdiept worden. Het Sectoraal Adviescollege (SAC HSS) zal in overleg met de verkenningscommissie regie voeren op activiteiten die gericht zijn op het verzamelen van informatie om de gestelde vragen te beantwoorden. Vanuit het SAC wordt de commissie ondersteund in het schrijfproces van het rapport. De verkenningscommissie zal haar rapport naar verwachting uiterlijk februari 2022 aanbieden aan de voorzitter van de Vereniging Hogescholen.
 
Samenstelling commissie 
De verkenningscommissie is vanuit verschillende perspectieven breed en elkaar aanvullend samengesteld. Belangrijke aandachtsgebieden zijn: burger- en cliëntenperspectief, publieke sector/werkgevers, praktijkgericht onderzoek, internationaal perspectief, diversiteit & inclusie.

Voorzitter
Tine Van Regenmortel is bijzonder hoogleraar Sociaal Werk en coördinator van de Academische Werkplaats Sociaal Werk bij Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Ze is ook hoofd van de Onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid & Maatschappelijke Integratie van HIVA KU Leuven en Professor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen KU Leuven in de Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid. Eerder was ze lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven.

Leden

 • Bibi Arefa Ansari: burgers - armoede, co-docent HAN University of Applied Sciences
 • Jan Berndsen: werkgever - Utrecht, psychologische ondersteuning + internationaal, voorzitter Mental Health Europe, Utrecht, inzet Ervaringsdeskundigheid
 • Esmah Lahlah: Diversiteit & Inclusie - wethouder Tilburg, beleid
 • Judith Metz: lector - jeugd/sociaal werk, internationaal, Saxion, voorheen Hogeschool van Amsterdam
 • Peter de Visser: werkgever - Incluzio, landelijk, zorgmanager 2019
 • Elise Nauta: voorzitter Sectoraal Adviescollege HSS van de Vereniging Hogescholen en directeur Instituut voor Social Work Hogeschool Utrecht, adviserend lid verkenningscommissie HSS

 
Secretarissen en schrijver

 • Saskia Cornets de Groot: secretaris verkenningscommissie, tevens secretaris Sectoraal Adviescollege en Sectorraad HSS. Daarnaast senior beleidsadviseur Vereniging Hogescholen inzake Studentenwelzijn, Diversiteit & Inclusie, Nationaal Preventieakkoord/alcoholbeleid
 • Asha Dijkstra: co-secretaris verkenningscommissie, deels ook werkzaam bij centrale staf HAN University of Applied Sciences
 • Jetty Schaap: schrijver van het rapport, tevens Manager Strategische projecten HAN University of Applied Sciences

Foto Tine Van Regenmortel: door Maurice van den Bosch