Actualiteit

Hogescholen aan de slag met middelen uit Nationaal Programma Onderwijs

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen twee bestuursakkoorden ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over de besteding van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De financiering die gekoppeld is aan de afspraken in de bestuursakkoorden over onderwijs en onderzoek bedraagt voor het hbo circa 300 miljoen. Daarnaast worden hogescholen structureel gecompenseerd voor de hoge instroom van studenten die door de coronamaatregelen voor een opleiding aan een hogeschool hebben gekozen. Maurice Limmen: “Het demissionaire kabinet heeft fors geïnvesteerd in het onderwijs. Dat stelt hogescholen in staat om de historisch hoge instroom op te vangen.”
 
Hogescholen gaan voortvarend aan de slag om invulling te geven aan de uitwerking van de afspraken in het bestuursakkoord. Uiteraard in samenspraak met hun studenten en medewerkers. Limmen: “Hogescholen zijn al heel hard bezig met het werven van nieuwe collega’s en met het begeleiden en opvangen van studenten. Wij beschouwen deze financiële impuls hierbij als een belangrijke steun in de rug.”