Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar basisonderwijs

Betrokken werkveld en overige informatie
De Stichting Beroepskwalificaties Lerarenopleidingen heeft in samenwerking met het werkveld de competenties beschreven die elke leraar moet bezitten (zie www.lerarenweb.nl). Deze bekwaamheidseisen zijn op 1 augustus 2006 vastgelegd in de Wet BIO (beroepen in het onderwijs, zie www.minocw.nl).

Overleg(gen) en contactpersonen


Hogescholen