Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Opleiding tot leraar basisonderwijs

Betrokken werkveld en overige informatie
De bekwaamheidseisen voor leraren zijn opgesteld door vertegenwoordigers van de beroepsgroep, die verenigd zijn in de Onderwijscoöperatie (2011-2018). Deze eisen beschrijven wat er nodig is om leraar te zijn. Ze dienen als ijkpunten voor de opleiding en het bekwaamheidsonderhoud van leraren. De lerarenopleidingen hebben deze eisen vertaald naar kennisbases per opleiding, die de kennis en vaardigheden vastleggen die een afgestudeerde student moet beheersen. In 2024-2025 worden de bekwaamheidseisen herijkt. Ook de lerarenopleidingen passen de kennisbases aan.

Opleidingsprofiel
Voor de kennisbases en het profileringskader pabo, zie 10voordeleraar.nl

Overleg(gen) en contactpersonen


Hogescholen