Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads Velon studiedag / werkconferentie 'Samenwerken aan Maatwerk'

Het lerarentekort staat inmiddels hoog op alle beleidsagenda’s en vraagt om nauwe samenwerking tussen overheid, opleidingen en het werkveld. Het was ook aanleiding tot het afsluiten van het Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen in 2020 tussen OCW, UNL en VH.

Die samenwerking stond op 10 november 2023 centraal op de studiedag/conferentie: samenwerking tussen lerarenopleidingen onderling (hbo en wo), maar ook met het scholenveld en de beroepsgroep. Dit jaar werd ervoor gekozen de studiedag van Velon (Vereniging voor Lerarenopleiders) samen te laten vallen met de werkconferentie bestuursakkoord. Het zijn immers (onder andere) de lerarenopleiders die met de projecten van het bestuursakkoord aan de slag zijn of gaan.

Terugblik
Ongeveer 250 collega’s uit het brede veld van lerarenopleidingen en partnerschappen hebben elkaar op 10 november in Utrecht ontmoet tijdens de tweede werkconferentie over de voortgang van het bestuursakkoord flexibilisering van de lerarenopleidingen. Uit de reacties na afloop bleek dat deelnemers erg tevreden waren over de dag. Zoals een deelnemer zei: “Het is mooi om te ervaren dat er flinke stappen zijn gezet en dat de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten steeds natuurlijker vorm krijgt.” Lees meer
 


Organisatie bestuursakkoord
De lerarenopleidingen van de hogescholen hebben voor de uitvoering van het bestuursakkoord een centrale kerngroep en projectmanagementteam ingericht met landelijke werkgroepen. Bezoek de website lerarenvoormorgen.nl, onderhouden door 10voordeleraar, voor meer informatie.


Gerelateerde artikelen