Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiemiddag 'Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil'

Het Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB) netwerk organiseerde op 4 juni 2015 een studiemiddag met als thema Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil. Deze studiemiddag vond plaats bij de Hogeschool van Amsterdam (locatie Fraijlemaborg). Gedurende het HIB-seminar wisselden de deelnemers met elkaar en met de beleidsmakers van gedachten over de manieren waarop internationalisering in de dagelijkse praktijk  - het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek - het beste kan worden ingezet en ontwikkeld.

Binnen een zestal workshops werden vervolgens ervaringen en best practices gepresenteerd op het gebied van de internationalisering van het curriculum, de didactische vaardigheden en bekwaamheid van docenten, Erasmus+, taalbeleid, virtuele mobiliteit en de joint- en double degree als samenwerkingsvorm.


Gerelateerde artikelen