Publicaties / Bijeenkomsten

Examencommissies en Covid-19

Examencommissies in tijden van Covid-19
Het werk van examencommissies is onder invloed van Covid-19 sterk veranderd. En deze veranderingen zullen in de komende jaren waarschijnlijk nog lang doorwerken. Er zijn vraagstukken waarop het antwoord nu al helder is, maar andere knelpunten kunnen zich pas op een later tijdstip voordoen. De Vereniging Hogescholen wil examencommissies zoveel mogelijk ondersteunen en zal daarom enkele webinars organiseren over diverse onderwerpen die van belang zijn voor examencommissies.

Lees verder


Registratie webinar 1 juli 2020 - Frans de Vijlder
Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties en leading lector van het Kenniscentrum Publieke Zaak bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Webinar 30 juni 2020 - Tamara van Schilt-Mol 
Lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen bij de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen


Gerelateerde artikelen