Publicaties / Bijeenkomsten

Downloads studiemiddag Examencommissies - 26 mei 2016

Op 26 mei 2016 organiseerde de Vereniging Hogescholen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) een studiemiddag over verbetering van de kwaliteit van toetsing en examinering.

Doel en thema's
De studiemiddag was in beginsel bedoeld voor leden van examencommissies maar stond open voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Een deel van het programma was gericht op netwerkvorming tussen leden van examencommissies. Het programma bevatte de volgende thema's:

  • toetsing van onderzoek en onderzoeksvaardigheden
  • de visie van de Inspectie op de toetskwaliteit in het hoger onderwijs
  • de rol van de NVAO, de Inspectie en de vbi’s bij de kwaliteit van examinering

Gerelateerde artikelen